Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Campus de Burjassot
Grup Lloc Dies Horari Professora Observacions
Pilates1 Sala Gimnàs Campus Dilluns i dimecres 08:00-09:00   No hi ha dutxes Mascareta obligatoria
Pilates2 Sala Gimnàs Campus Dimarts i dijous 08:00-08:50 No hi ha dutxes Mascareta obligatoria
Pilates3 Sala Gimnàs Campus Dilluns i dimecres 13:00-13:50

No hi ha dutxes Mascareta obligatoria

Pilates4 Sala Gimnàs Campus Dilluns i dimecres 14:00-14:50  

No hi ha dutxes Mascareta obligatoria

Pilates5 Sala Gimnàs Campus Dilluns i dimecres 15:00-15:55

 Mascareta obligatoria. Pot canviar a exterior

Pilates6 Sala Gimnàs Campus Dilluns i dimecres 17:00-17:50

No hi ha dutxes Mascareta obligatoria

Pilates7 Sala Gimnàs Campus Dimarts i dijous 18:00-18:50

No hi ha dutxes Mascareta obligatoria

Pilates8 Sala Gimnàs Campus Dimarts i dijous 19:00-19:50

No hi ha dutxes Mascareta obligatoria

Pilates9 Sala Gimnàs Campus Divendres 08:00-09:00  

No hi ha dutxes Mascareta obligatoria

25 €

Nre d´alumnes per grup: 8 // Nre mínim d´alumnes per grup: 4 //

Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UV o estar en possessió de la Targeta Esportiva del SEF.