Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels treballs de fi de grau i de màster en valencià i en anglès tenen com a objectiu promoure l’ús adequat del valencià i l’anglès en els treballs acadèmics dels estudiants, fomentar l'ús acadèmic del valencià i estimular l'ús de l'anglès com a eina per a la internacionalització de la Universitat.

Convocatòria de 2024


Destinataris

Estudiantat de la Universitat de València.

Requisits

Els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM) elaborats íntegrament i, si és el cas, defensats en valencià o en anglès pels estudiants de la Universitat de València matriculats en el TFG o TFM en el curs 2023-2024. La participació en els premis només es pot sol·licitar una vegada elaborat i dipositat el treball.

Termini

Des de l'1 de juny fins al 15 d’octubre de 2024. OBERT

La resolució dels premis es publicarà el dia 30 de novembre en aquesta mateixa pàgina i també en el tauler oficial d'anuncis de la UV.

Dotació econòmica

Un total de 15 premis de 600 € a TFG/TFM en valencià o anglès.

Documentació i sol·licitud

Consultes

recursos.llengues@uv.es