Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

Calendari, horaris, aules i instruccions de les proves de valencià de la CIEACOVA

  • 10 de gener de 2022

Consulteu la informació del dia, l'hora i l'aula de realització de les proves de valencià de la CIEACOVA, tant de les orals com de les escrites. Cliqueu en el nivell en què us heu matriculat:

Abans d'acudir a la prova heu de llegir les instruccions i normes que estableix el Pla de contingència COVID-19

Les persones que no puguen realitzar les proves per tenir una prova diagnòstica positiva en COVID-19 podran sol·licitar el reintegrament de l'import de matrícula a partir del 24 de gener. La sol·licitud s'haurà de presentar a través de la seu electrònica de la Universitat de València, com a instància general adreçada al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Podeu consultar les localitzacions de les aules ací.

Mireu les instruccions de realització de les proves escrites en el nostre canal de Youtube o en el vídeo del nivell en què us heu matriculat: