Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Es publica la RLT del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, incloent la modificació aprovada per Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2023 (ACGUV 149/2023) i autoritzada per la Direcció General d'Universitats en data 11 de setembre de 2023.