Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Es publica la RLT del personal d'administració i serveis, incloent les modificacions realitzades en l'acord del Consell Social del 29 de juny de 2020 (ACSUV 2020/20) Publicada al DOGV 15/12/2020.