Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Es publica la RLT del personal d'administració i serveis, incloent les modificacions realitzades en l'acord del Consell Social de 19 d'abril de 2021 (ACSUV 2021/12)

  • Índex
  • RLT 1/2021
  • Codis (Nova publicació 18/10/2021 per errada al contingut del codi 34 de formació específica)