University of Valencia logo Logo del portal

  • Faculty of Social Sciences

SOL·LICITUD DE RESERVA D’ESPAIS DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

 

Per a sol·licitar la reserva d'un espai gestionat per la Facultat de Ciències Socials, s’ha de descarregar el document corresponent i, una vegada omplit i signat, enviar-ho al correu eletrònic consersoc@uv.es.

A tenir en compte: Es recorda que el fet que la Facultat cedisca espais que gestiona comporta una forma de col·laboració susceptible de ser reconeguda fent constar la col·laboració incloent el seu logo en cartelleria o altra forma de difusió. Qui reserva es compromet a dur a terme activitats que respecten la naturalesa i fins de la UVEG, plasmats en l’article tercer dels seus Estatuts.

Normes bàsiques d’ús dels nostres espais i materials:

- La persona signatària es responsabilitza de l’ús correcte de les instal·lacions i l'equipament. La utilització de material específic cedit es farà d’acord amb les indicacions del personal responsable del Centre i es deixarà en les condicions en les que es va prestar.

- La persona signatària es compromet a respectar l’aforament dels espais cedits i responsabilitzar-se del control d’accés a l’activitat, si escau.

- Les operacions de càrrega i descàrrega de materials d’exposicions, empreses de restauració, etc es realitzaran al pàrquing obert en la zona habilitada a l’efecte o en la zona de càrrega i descàrrega indicada a l’avinguda dels Tarongers.

- S’HA D’ADJUNTAR CÒPIA del material promocional en que conste la col·laboració amb la Facultat de Ciències Socials (fullets, cartells, anuncis) o d'algun document en que conste compromís de col·laboració de la Facultat (carta/ correu electrònic  dirigit a l’entintat corresponent).

- Tarifes per la cessió de l’ús temporal d’espais.
 

Formularis de reserva d'espais:

La sol·licitud es tramitarà mitjançant correu electrònic dirigit a consersoc@uv.es amb almenys 72 HORES  d’antelació.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy