Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Menció en Direcció i Gestió

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33587 Auditoria de la funció de recursos humans 6 Veure fitxa
33588 Direcció de la qualitat i recursos humans 4,5 Veure fitxa
33589 Polítiques, estratègia i direcció de recursos humans 6 Veure fitxa
33590 Responsabilitat social corporativa en l'àmbit dels recursos humans 4,5 Veure fitxa
33591 Grups de treball 4,5 Veure fitxa
33592 Tècniques de selecció i desenvolupament de persones 4,5 Veure fitxa

Menció en Assessoria laboral i empresarial

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33584 Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local 4,5 Veure fitxa
33593 Tributació de l'empresa 6 Veure fitxa
33594 Gestió comptable 6 Veure fitxa
33595 Dret de la contractació privada 4,5 Veure fitxa
33596 Dret de societats 4,5 Veure fitxa
33597 Ocupació pública i relacions especials de treball 4,5 Veure fitxa

Menció en Intervenció en el Mercat de Treball i Polítiques Sociolaborals

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
33581 Sistemes laborals territorials i desenvolupament local 6 Veure fitxa
33582 Ocupació i relacions laborals en el mercat de treball valencià 6 Veure fitxa
33583 Dinàmica sectorial i política econòmica valenciana 4,5 Veure fitxa
33585 Formació, orientació i intermediació en el mercat laboral 4,5 Veure fitxa
33586 Medi ambient i iniciatives socials en el desenvolupament territorial 4,5 Veure fitxa
36323 Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local 4,5 Veure fitxa