Logo UVFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Al Capítol Tercer del Títol Primer (articles 51 a 62), dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als instituts universitaris d'investigació.

Els instituts universitaris d’investigació són centres destinats a la investigació científica i tècnica o a la creació artística.

Poden organitzar i desenvolupar activitats docents en estudis de doctorat i de postgrau en general, i proporcionar l’assessorament tècnic en l’àmbit de llur competència.

Els instituts de la Universitat de València tenen per objecte camps d’estudis multidisciplinars o interdisciplinars. No s’hi poden constituir instituts l’objecte dels quals coincidesca amb l’àrea o les àrees de coneixement d’un departament de la Universitat.

Els instituts universitaris poden ser:

  • Propis de la Universitat de València.
  • De caràcter interuniversitari.
  • Mixts o concertats amb institucions públiques o privades.
  • Adscrits. 
Institut Adreça Telèfon Correu electrònic/Web

Institut Universitari d’Investigació de Polítiques de Benestar Social (Polibienestar)

Campus de Tarongers

C/ Serpis 29, 2, 2 Edifici Instituts d'Investigació

46022 València (València)

(+34)  96 162 54 12

www.polibienestar.org

polibienestar@uv.es