Logo UVFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Les convocatòries de contractació de professorat de caràcter temporal es poden consultar a l'enllaç https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/convocatories-contractacio-temporal-1285902901553.html

LES ACTUACIONS DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ EN TOTS ELS CONCURSOS  (LLISTATS  PROVISIONAL, DEFINITIU I PROPOSTA DE PROVISIÓ), ES PUBLICARÀN AL TAULER OFICIAL D’ANUNCIS SEGONS NORMATIVA https://webges.uv.es/uvTaeWeb/