University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Convocatòries Terminis

GUIA COMISSIONS SELECCIÓ funcionaris sobre acte de constitució i proves

(DOGV 23/06/2021) RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declaren inhàbils diversos dies del mes d’agost de 2021, als efectes que s’indiquen en aquesta resolució. 

Convocatòria 161 (Professorat Titular d’Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 11 de novembre de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

BOE 23-11-2021

Presentació d'instàncies: Del 24 de novembre al 23 de desembre de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 160 (Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 26 de juliol de 2021 (B.O.E. 31 de juliol de 2021). Convocatòria 160 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 29 de setembre al 28 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021 de la Universitat de València,, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 26 de juliol de 2021 (B.O.E. 31 de juliol de 2021). Convocatòria 160 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 14 al 27 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 12-08-2021)

BOE 31-07-2021

Presentació d'instàncies: Del 2 d'agost al 10 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 159 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal +I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 23 de juliol de 2021 (B.O.E. 31 de juliol de 2021). Convocatòria 159 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 29 de setembre al 28 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates admeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 23 de juliol de 2021 (B.O.E. 31 de juliol de 2021). Convocatòria 159 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 14 al 27 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 12-08-2021)

BOE 31-07-2021

Presentació d'instàncies: Del 2 d'agost al 10 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 158 (Professorat Titular d’Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021 de la Uiversitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 8 de juliol de 2021 (B.O.E. 19 de juliol de 2021). Convocatòria 158 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 21 de setembre al 20 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 8 de juliol de 2021 (B.O.E. 19 de juliol de 2021). Convocatòria 158 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 3 al 16 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 22-07-2021)

BOE 19-07-2021

Presentació d'instàncies: Del 20 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 157 (Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2021 de la Uiversitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 7 de juliol de 2021 (B.O.E. 19 de juliol de 2021). Convocatòria 157 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 21 de setembre al 20 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat, convocat per Resolució de 7 de juliol de 2021 (B.O.E. 19 de juliol de 2021). Convocatòria 157 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 3 al 16 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 02-08-2021)

BOE 19-07-2021

Presentació d'instàncies: Del 20 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 156 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal +I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 30 de juny de 2021 (B.O.E. 8 de juliol de 2021). Convocatòria 156 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 8 de setembre al 7 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 30 de juny de 2021 (B.O.E. 8 de juliol de 2021). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 23 d'agost al 3 setembre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 16-07-2021)

BOE 08-07-2021

Presentació d'instàncies: Del 9 de juliol al 5 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 155 (Professorat Titular d’Universitat)

Terminis orientatius / Acord rectorat d'ampliació termini acte constitució comissió de selecció

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 10 de juny de 2021 (B.O.E. 21 de juny de 2021). Convocatòria 155 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 3 de setembre al 4 d'octubre de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 10 de juny de 2021 (B.O.E. 21 de juny de 2021).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 30 de juliol al 26 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 06-07-2021)

BOE 21-06-2021

Presentació d'instàncies: Del 22 de juny al 20 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 154 (Professorat Titular d’Universitat)

Terminis orientatius / Acord rectorat d'ampliació termini acte constitució comissió de selecció

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 4 de juny de 2021 (B.O.E. 9 de juny de 2021).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 30 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 4 de juny de 2021 (B.O.E. 9 de juny de 2021).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 14 al 27 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 25-06-2021)

BOE 09-06-2021

Presentació d'instàncies: Del 10 de juny al 8 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 153 (Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat)

Terminis orientatius / Acord rectorat d'ampliació termini acte constitució comissió de selecció

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat, convocat per Resolució de 3 de juny de 2021 (B.O.E. 9 de juny de 2021). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 30 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat, convocat per Resolució de 3 de juny de 2021 (B.O.E. 9 de juny de 2021). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 14 al 27 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Tauler d'anuncis

Correció d'errades plaça 13/2021

Termini de reclamacions: Del 14 al 28 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 25-06-2021)

BOE 09-06-2021

Presentació d'instàncies: Del 10 de juny al 8 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 152 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal +I3)

Terminis orientatius / Acord rectorat d'ampliació termini acte constitució comissió de selecció

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 2 de juny de 2021 (B.O.E. 9 de juny de 2021). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 30 de juliol al 30 d'agost de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 2 de juny de 2021 (B.O.E. 9 de juny de 2021). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 14 al 27 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 25-06-2021)

BOE 09-06-2021

Presentació d'instàncies: Del 10 de juny al 8 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)