Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

Tallers didàctics de ciència

TALLERS DIDÀCTICS DE CIÈNCIA

Tallers d'Arqueologia, d'Astronomia, de Matemàtiques, de Química (Llum, química i acció, i d'Estadística "Stat Wars".

Els tallers es realitzen sota demanda.

Cada taller dura entre 1h 30 m  i 2 hores i són realitzats per personal investigador, tècnic de laboratori i col·laboradors.

El Taller de Matemàtiques consta de dues parts:

  1. Introducció sobre diversos tipus de superfícies, sobre com són les seves seccions, quines figures planes poden aparèixer quan una superfície és tallada per un pla i quines implicacions té els coneixements de les seccions d'un cos geomètric
  2. Els assistents tenen l'oportunitat de construir models reals de les superfícies vistes a la primera part, a partir d'algunes famílies de seccions d'aquestes superfícies.

El Taller d'Astronomia es porta a terme a l'Aula d'Astronomia de la Facultat de Físiques. Es desenvolupa tant per personal tècnic del departament d'Astronomia i Astrofísica com l'Observatori Astronòmic de la UV. El principal objectiu d'aquesta iniciativa és augmentar els coneixements dels estudiants sobre l'Univers i impulsar el seu interès pels estudis de ciències. La sessió s'inicia amb una bacora xerrada introductòria sobre els principals objectes celestes i les activitats que realitzen els astrònoms. La part pràctica del taller consisteix en l'observació del Sol amb el telescopi, on s'expliquen quines són les seves principals característiques i com es pot observar de manera segura. En cas que les condicions atmosfèriques siguin adverses per a l'observació del Sol, aquesta pràctica es substitueix per una altra activitat pròpia de l'aula d'Astronomia.

El taller de llum química i acció

Durant aquest taller, a els alumnes rebran 1 breu introducció teòrica de Conceptes bàsics de la llum, l'Espectre electromagnètic i la Interacció llum-matèria (color, absorció, luminescència, etc.). És comentessin a els usos més comuns de la llum solar com a font d'energia sostenible. Posteriorment, és duren a Terme Dues activitats Pràctiques per grups. El taller és Durà a Terme per la Dra. Raquel E. Galian i per la Llic. Soranyel González Carrero de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.

Els tallers d'Arqueologia són tres:

1) Numismàtica, l'objectiu és el de fer entendre la importància de les troballes numismàtiques i el valor de la seva informació en el context arqueològic. Després d'una introducció a la numismàtica i de la importància de la preservació del registre arqueològic, s'ha de preparar un motlle de moneda i es procedirà a ensenyar a catalogar.

2) El registre arqueològic: es pretén difondre la importància del treball dels arqueòlegs i ensenyar a interpretar una seqüència arqueològica. Per a això els assistents hauran de resoldre un tall estratigràfic i definir la seqüència plantejada, i amb tres lots de materials que, suposadament, procedeixen d'una excavació, aprendre a distingir ceràmiques de diferents cronologies.

3) Els biomaterials en el registre arqueològic: en aquest cas es pretén descobrir com són d'importants les restes vegetals i animals per entendre les societats del passat. Es treballarà amb microscopi i lupes d'alta resolució per a identificar espècies vegetals, d'entre els carbons recuperats, i de fauna, així com identificar les possibles evidències de manipulació per agents humans o naturals.

El taller "Stat Wars", impulsat per la Xarxa Nacional de Bioestadística BIOSTATNET, pretén portar la probabilitat, l'estadística i la ciència de dades a les aules dels centres de secundària i de batxiller. Es proposa un espectacle interactiu, que afavoreixi la participació dels assistents, i crear consciència crítica respecte al maneig de dades.

 

Formulari sol·licitud TALLERS

Sol·licitem participar en la activitat TALLERS

Nom del centre:       

Municipi:                

TALLER DE PREFERENCIA

Persona de contacte:

Telèfon de contacte:   

Periode preferent de participació en els tallers:     

Correu electrònic: 

Autoritze a rebre informació de la Unitat de Cultura Cientifica i de la innovació de la Universitat de València

    NO

                

Dret a la informació en la recollida de les dades

Les dades personals subministrades s'incorporaran al Fitxer de la Càtedra de Divulgació de la Ciència sota la responsabilitat de la Secretaria General de la Universitat de València. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament podran exercir-se davant la Càtedra de Divulgació de la Ciència (carrer Menéndez Pelayo, 5, baix - 46010 València).

La informació obtinguda serà processada per a la difusió de les activitats que realitza la Càtedra, la divulgació social de la investigació de la Universitat de València i dels avanços de la ciència i la tecnologia i del pensament científic (art. 5 L.O. 15/1999).

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Més informació a https://www.uv.es "política de privacitat".
 

 


Inicio       Ministerio de Industría, Economía y Competitividad   

Aquestes activitats compten amb el finançament de la Fundación Española de Ciència i Tecnologia i el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades