Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

Convocat el XXI Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»

  • 12 de juny de 2015
imatge general il·lustrativa

La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira convoquen el XXI Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera amb la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l'abast del públic general, i dels estudiants preuniversitaris en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d'aspectes interessants de les diverses branques del saber

BASES

1.  Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d'aquesta llengua, castellà, anglès o francès amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. S'hi ha d'adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2015», el títol corresponent, el nom de l’autor, la seua adreça i telèfon i el seu correu electrònic. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’hauran de presentar per quintuplicat Les obres també poden presentar-se sota pseudònim, en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.

3.- El termini de presentació d’originals es tancarà el 14 de setembre de 2015. Les obres s'hauran de trametre al Registre de la Universitat de València adreçats a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Una vegada tancat el termini esmentat període de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades en la web de la Càtedra de Divulgació Científica (www.valencia.edu/cdciencia), per un termini de 10 dies per a possibles reclamacions, que es formularan per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es. Transcorregut el susdit termini, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.

4. L'import del Premi Estudi General és de 12.000 €, que s'entendran com a pagament dels drets d’autor dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen, i s’aplicaran les retencions legalment establertes.

5. El jurat estarà format pel rector de la Universitat de València, o vicerector/a en qui delegue, i que el presidirà; l’alcalde d’Alzira, o en regidor/a en qui delegue; Fernando Sapiña, director de la col·lecció Sense fronteres, Antonio Rial i un investigador de la Universitat de València.

6.- Es seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica, i es valorarà el seu interès científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la seua creativitat i el llenguatge emprat a l’obra. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L'import del premi no serà fraccionat en cap cas.

7. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col•lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanarà el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.

8.- El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 13 de novembre de 2015. El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis “Ciutat d’Alzira”, la nit del 13 de novembre de 2015, en el transcurs d'un sopar literari en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.

9.- Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 1 de desembre de 2015, a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a càrrec de l'autor que ho sol•licite. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n'extravie alguna còpia. Transcorregut un termini màxim d’un mes es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.

10.- El guanyador es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.

11.- La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri