Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

D'acord amb l'esmentada legislació, serà la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o, si es cau, els òrgans d'avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinen, els encarregats de realitzar una valoració per a la renovació de l'acreditació, d'acord amb els protocols d'avaluació que s'establiran conjuntament entre les Agències d'Avaluació que compleixen amb els criteris i estàndards de qualitat establerts per la Comissió Europea.
El procés d'avaluació per a la renovació de l'acreditació té com a principal objectiu comprovar si els resultats del títol són adequats i permeten garantir l'adequada continuïtat de la impartició del mateix fins a la següent renovació de l'acreditació. Aquests resultats es centraran, entre altres, en la comprovació de l'adquisició de competències per part dels estudiants i en els mecanismes de valoració de l'adquisició de les mateixes que la universitat ha desenvolupat per a cada títol, així com en l'anàlisi de l'evolució dels resultats del mateix.