Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Per tal de garantir l'eficàcia, eficiència i qualitat dels processos d'ensenyament, els centres de la Universitat de València s'han dotat de les següents estructures organitzatives amb competències que els permeten assumir aquestes tasques.

Cada titulació compta amb la seua respectiva Comissió de Títol, Comissió Acadèmica de Títol en els Graus i Comissió de Coordinació Acadèmica en els Màsters.

Les funcions de tots aquests òrgans implicats en els processos de garantia de qualitat d'un centre es poden consultar en el següent document:

Funcions dels òrgans responsables de la qualitat

Relació de Presidents/es dels Comitès de Qualitat de Centre:

Centre President/a
Facultat de Fisioteràpia Luis Such Miquel
Facultat de Ciències Biològiques Inmaculada García Robles
Facultat de Dret Dolores Más Badia
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Santiago Mengual Andrés
Facultat de Fisica Enric Valor i Micó
Facultat de Quimica Begoña Melián Medina
Facultat d'Economia

Mª Dolores Montagud Mascarell 

Francesc Muñoz Murgui

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Ana María Dejoz García
Facultat de Ciències de l'Activitat Fisica i l'Esport Salvador Llana Belloch
Facultat d'Infermeria i Podologia Mª Luisa Ballestar Tarín
Facultat de Farmàcia Javier Pereda Cervera
Facultat de Ciències Matemàtiques Rosa Mª Donat Beneito
Facultat de Psicologia Inmaculada Fuentes Durá
Facultat de Geografia i Història Mª Luisa Vázquez de Agredos Pascual
Facultat de Magisteri Begoña Gómez Devis
Facultat de Ciències Socials Rafael Castelló Cogollos
Facultat de Medicina i Odontologia Gloria Segarra Irles
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Amparo Ricós Vidal