Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

La Universitat de València estableix la garantia de qualitat com la sistematització i temporalització contínua i estructurada de la qualitat de les titulacions i els centres, sempre orientada cap a la millora.

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat assegura l'equilibri entre les accions promogudes per la institució universitària i els procediments de garantia externa de qualitat gestionats pel Ministeri i les comunitats autònomes.

Amb el SGIQ establert als centres de la UV i, més concretament, amb l'eina informàtica, es respon als requisits i informes anuals que se sol·liciten des de les agències externes de qualitat.

El disseny del SGIQ va ser certificat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) a l'octubre del 2008, i des d'aquesta data s'ha estat implantant a tots els centres de la UV, amb el suport de l'eina informàtica que gestiona aquest procés. Volem destacar que la UV va ser una de les primeres universitats espanyoles en aconseguir-ho.

L'objectiu de l'eina és facilitar la gestió dels centres i de les titulacions emplenant tots els aspectes derivats del programa VERIFICA i del seguiment de les titulacions.

El procés d'implantació del SGIQ començar en els tres centres que van participar en el disseny:

  • Facultat de Dret
  • Facultat de Farmàcia
  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Progressivament s'ha anat formant als diferents grups d'interès i implantant a la resta de centres de la UV, els quals van incloure aquest SGIQ en les memòries de verificació de les titulacions.

Anem a presentar esquemàticament com es va dur a terme el disseny del SGIQ: