Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Per avaluar l'adequat compliment dels procediments i el seu posterior desenvolupament de plans de millora, la Universitat de València ha elaborat una sèrie d'enquestes i indicadors.

Gràficament les enquestes que s'estan implementant en les titulacions de grau són:

Els indicadors que s'inclouen en el SGIQ es subdivideixen en les diferents dimensions del sistema i fan referència als procediments.

La definició dels indicadors que s'estan implantant i les seues puntuacions juntament amb els informes dels resultats de les enquestes, es poden consultar entrant a la pàgina web de les titulacions de grau, concretament en Enquestes i Indicadors dins l'apartat de Qualitat.