Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

La Universitat de València va dissenyar un Sistema de Garantia Interna de Qualitat ( SGIQ ) indicant els processos a seguir i les evidències que s'han de generar . El seguiment correcte dels procediments i l'emmagatzematge adequat de les evidències han de ser assegurats, i la forma eficient de fer-ho és mitjançant un sistema informàtic que a més facilite la feina dels usuaris.

Es va plantejar per això el desenvolupament d'un sistema informàtic que cobrira les següents funcionalitats:

  • Controlar el flux dels procediments de manera que es compleixen les diferents tasques en la seqüència establerta, assignant als usuaris pertinents, rebent i generant la informació apropiada en cada cas.
  • Emmagatzemar de manera estructurada, per a la seuaa ulterior consulta o anàlisi, la informació emprada i/o generada en cada tasca.
  • Permetre als usuaris veure si els correspon realitzar alguna tasca, i proporcionar-los la informació necessària per realitzar-la.
  • Avisar als usuaris pertinents quan els correspon realitzar alguna tasca i quan venç el termini límit per realitzar-la.
  • Informar els usuaris responsables de cada centre ( i als tècnics/es de la Unitat de Qualitat ) de: l'estat en què es troba cada procediment, els usuaris encarregats de les tasques actives i el termini per a realitzar-les.
  • Permetre als usuaris responsables consultar tota la informació emmagatzemada fins al moment.

Aspectes tecnològics de l'eina informàtica SGIQ-UV