Investigació en procesos de desigualdad - IPRODES

Referencia del grupo:

GIUV2017-377

 
Descripción de la actividad investigadora:
Els membres del grup de recerca desenvolupen una rellevant tasca de recerca, docència i transferència sobre les diferents dimensions de l'estructura social i la seua vinculació a l'accés desigual als recursos i oportunitats vitals en la societat contemporània. D'aquesta manera s'ha analitzat la influència de variables com el gènere, l'origen nacional, els usos lingüístics, la classe social o les formes familiars de convivència en l'accés als recursos, tant materials com simbòlics. La constitució del grup suposa la convergència d'aquests interessos, així com la formalització de la tasca investigadora i de transferència que s'ha anat realitzant fins ara, i manifesta la voluntat expressa d'aprofundir en el treball col·laboratiu. El grup té dos objectius bàsics. En primer lloc, avançar en el coneixement de l'estructura social i de les seues diferents dimensions amb la combinació de diferents metodologies. En segon lloc, transferir aquest coneixement a la nostra societat, tant a través de la docència com de la incidència en el debat públic, per tal de proposar i avaluar les polítiques públiques. Alhora integra dues línies de treball bàsiques: l'anàlisi de les variables que...Els membres del grup de recerca desenvolupen una rellevant tasca de recerca, docència i transferència sobre les diferents dimensions de l'estructura social i la seua vinculació a l'accés desigual als recursos i oportunitats vitals en la societat contemporània. D'aquesta manera s'ha analitzat la influència de variables com el gènere, l'origen nacional, els usos lingüístics, la classe social o les formes familiars de convivència en l'accés als recursos, tant materials com simbòlics. La constitució del grup suposa la convergència d'aquests interessos, així com la formalització de la tasca investigadora i de transferència que s'ha anat realitzant fins ara, i manifesta la voluntat expressa d'aprofundir en el treball col·laboratiu. El grup té dos objectius bàsics. En primer lloc, avançar en el coneixement de l'estructura social i de les seues diferents dimensions amb la combinació de diferents metodologies. En segon lloc, transferir aquest coneixement a la nostra societat, tant a través de la docència com de la incidència en el debat públic, per tal de proposar i avaluar les polítiques públiques. Alhora integra dues línies de treball bàsiques: l'anàlisi de les variables que construeixen l'estructura social contemporània, en especial la classe social i el gènere, així com l'anàlisi dels subjectes i les relacions socials que es construeixen; i la implementació de noves metodologies per tal de copsar l'impacte d'aquestes variables, subjectes i relacions en la vida de les persones. Per això, la investigació del grup es dirigeix cap a: 1. La generació de coneixement sobre els processos de desigualtat que es produeixen a la societat actual, en especial al País Valencià, tot incloent els sistemes de classificació. 2. El desenvolupament de noves metodologies -quantitatives i qualitatives, però també socioanalitiques i dialèctiques- que permeten captar l'impacte de la desigualtat en la societat actual. 3. L'anàlisi, avaluació i proposició de polítiques públiques en termes de promoció d'igualtat i de transformació social.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Generar coneixement substantiu i metodològic sobre els processos de desigualtat que es produeixen a la societat actual, especialment al País Valencià
 
Líneas de investigación:
  • Estructura social y desigualdad. Anàlisi de les dimensions i variables amb capacitat per explicar els processos de canvi en la distribució desigual de recursos per a l'acció social. Camps socials, capitals i relacions desiguals.
  • Procesos de individualización y estructura social. Anàlisi de la relació dels processos contemporanis d'individualització amb l'estructura social, en especial amb les posicions de gènere i classe social. Estudi de la relació entre agència i estructura social.
  • Desigualdad de género y diversidad social. Estudi i anàlisi de l'estructura de relacions de gènere als diferents àmbits de la societat contemporània. Disseny de programes d'intervenció en situacions de desigualtat en l'accés als recursos per a l'acció social.
  • Conceptos, relaciones y sistemas de desigualdad social. Anàlisi de l'articulació dels diferents tipus de desigualtat social, tot incloent com a objecte d'anàlisi els sistemes de classificació de les desigualtats socials. Estudi de la relació entre l'estructura socio-històrica i el sistema de desigualtats socials.
  • Políticas de participación ciudadana y desigualdad social. Anàlisi de les polítiques públiques impulsades per l'àmbit local en matèria de participació ciutadana, la seua incidència en la coproducció de polítiques públiques, les metodologies desplegades a l'efece i la consideració efectiva de "ciutadania" (mecanismes de desigualtat social i educació en la participació)
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Rafael Castello CogollosDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Antonio Benedito CasanovaMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Carmen Corona SobrinoMembre UVEG-Valencia Investigador/a Contractat/da M.Salas
Julia Haba OscaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Carmen Montalbá OcañaMembre UVEG-Valencia Professor-a Permanente Laboral Ppl
Sandra Obiol FrancésMembre UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Fernando Rocher QuintairosMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Inmaculada Verdeguer AracilMembre UVEG-Valencia Titular d'Escola Universitària
Ernest Cano CanoCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Lourdes Castello CogollosCol·laborador-a UM-Murcia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Javier Gómez FerriCol·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Lorena Paola Muñoz MadridCol·laborador-a CHL-Uacademia Investigador-a
Andrea Sixto CostoyaCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a