Grupo de investigación en desarrollo territorial de la Universitat de València - GRIDET

Referencia del grupo:

GIUV2019-440

 
Descripción de la actividad investigadora:
GRIDET, és el Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València, que nascut al sí del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials, proposa una aproximació al fenomen del desenvolupament local des d'una perspectiva multidimensional, agrupant a més de la vessant acadèmica (procedent de la participació de professorat de l'esmentat departament i de l' Institut de Desenvolupament Local -IIDL-. La vessant professional (procedent de la participació de Tècnics i Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local -AEDL- procedents d'ADLYPSE (Federació de Personal Tècnic en Gestió del Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana). Amb aquesta visió triangulada de la realitat, per a GRIDET el desenvolupament no és una possibilitat que es presenta, si no una necessitat del territori, i com a tal cal actuar. Tant és així que la concepció del binomi territori-població com un tot -visió integral-, que requereix de tots i cadascun dels recursos presents en ell -visió integrada- i que pretenga entre les seues finalitats l'obtenció d'efectes sinèrgics -visió integradora- són els principals trets característics del treball desenvolupat...GRIDET, és el Grup d'Investigació en Desenvolupament Territorial de la Universitat de València, que nascut al sí del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials, proposa una aproximació al fenomen del desenvolupament local des d'una perspectiva multidimensional, agrupant a més de la vessant acadèmica (procedent de la participació de professorat de l'esmentat departament i de l' Institut de Desenvolupament Local -IIDL-. La vessant professional (procedent de la participació de Tècnics i Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local -AEDL- procedents d'ADLYPSE (Federació de Personal Tècnic en Gestió del Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana). Amb aquesta visió triangulada de la realitat, per a GRIDET el desenvolupament no és una possibilitat que es presenta, si no una necessitat del territori, i com a tal cal actuar. Tant és així que la concepció del binomi territori-població com un tot -visió integral-, que requereix de tots i cadascun dels recursos presents en ell -visió integrada- i que pretenga entre les seues finalitats l'obtenció d'efectes sinèrgics -visió integradora- són els principals trets característics del treball desenvolupat des d'aquest grup.GRIDET aporta una visió del desenvolupament local que compta amb el territori com a suport físic per a la implementació d'actuacions però que te molt en compte a la població que en ella resideix com a destinataris últims de qualsevol intervenció al respecte. Aporta una visió no present a la majoria de grups d'investigació de l'Institut, més centrats a a les actuacions territorials. Està a més integrat per professionals que aporten una visió aplicada que permet la transferència continua al territori de totes les seues activitats.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • GRIDET aposta per aportar una visió del desenvolupament territorial des d'una vessant socioeconòmica, que parteix del coneixent de la realitat del territori i del model de desenvolupament local implantat, i que busca, proposa actuacions, instruments i metodologies que siguen útils per a que les actuacions públiques aconseguisquen els seus objectius, millorar la realitat del territori i de la seua població. Processos de desenvolupament local que passes hui per hui per aconseguir que cada territori siga conscient i competent de les seus capacitats (recursos, actors i dinàmiques) per a frontar el futur amb garanties, que passa per afrontar processos d'innovació socio-territorial per a desenvolupar el territori. GRIDET se proposa ajudar als territoris a fer esta transició.
 
Líneas de investigación:
  • Desarrollo local. Anàlisi i estudi del model de desenvolupament local implantat al territori com a marc per a la implementació d'actuacions que permeten la millora del territori i de la seua població. Anàlisi i estudi dels efectes que les actuacions públiques han tingut al territori des de que este model fou implantat a la dècada dels 80. Quina ha segut la seua evolució, quins aspectes requereixen d'una millora per afavorir processos de desenvolupament integral del territori. Buscar respostes a preguntes vinculades amb la eficàcia i la eficiència dels recursos invertits fan que aquesta línia de treball siga estratègica per al futur del territori i de la seua població.
  • AEDL. Anàlisi i estudi de l'actuació professional dels AEDL (Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local)Com a un element essencial al procés d'implementació de les polítiques públiques d'intervenció socio-territorial, els AEDL s'han convertit en la figura central del model de desenvolupament local, pel que conèixer la seua realitat, activitat i problemàtiques són aspectes d'alt interès científic que poden ajudar en gran mida a la determinació d'actuacions a empendre. Conèixer quí està portant endavant les actuacions al territori també aporta una vessant de garantia per a que eixes actuacions tinguen un resultat o un altre.
  • Innovación territorial socioeconómica. Anàlisi i estudi dels procesos socioeconòmics que es donen al territori. La innovació socio-territorial com a un element que permet que els territoris puguen afrontar processos de desenvolupament local, és una qüestió d'interés per a qualsevol administració pública amb competències en la matèria. Tanmateix eixa innovació social fa pensar en la necessitat de que cada territori (local, comarcal, provincial, etc.) puga determinar quines són les seues singularitats territorials, és a dir aquells aspectes que li permeten afrontar el futur amb garanties. En això molt te a vore que un territori puga ser considerat com a territori competent, és a dir si compta amb els recursos suficients, si te actors que fiquen en marxa eixos recursos i si derivat d'això es generen dinàmiques actives per a que eixes singularitats permeten articular processos de desenvolupament local.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Ricardo Juan Calvo PalomaresDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Juli Antoni Aguado HernandezMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Raúl Payá CastiblanqueMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Enric Sigalat SignesMembre UVEG-Valencia Professor-a Permanente Laboral Ppl
Mónica Bou PastorCol·laborador-a ADLYPSE CV-Valencia Personal extern no Investigador-a
José Domingo Martínez ValenciaCol·laborador-a DIVAL-Valencia Cap de Secció/Servei