Transiciones educativas, resistencias, relaciones de género, exclusiones y salud - TERRES

Referencia del grupo:

GIUV2019-452

 
Descripción de la actividad investigadora:
El grup de recerca TERRES (TRANSICIONS EDUCATIVES, RESISTÈNCIES, RELACIONS DE GÉNERE EXCLUSIONS I SALUT) busca fer i transferir coneixement, interdisciplinàriament, des d'un posicionat epistemològic crític i inclusiu, que adrece la mirada cap a diferents escletxes que en les societats del coneixement es revelen com a rellevants per tal de comprendre i transformar el món social. Les línees de recerca en les que busquem aprofundir en comú són:a) Estudi de la pràctica pedagògica. Anàlisi dels processos de distribució i construcció de coneixement legítim al dispositiu pedagògic. Modalitats pedagògiques de transmissió. Sociologia de la pedagogia.b) Identitat pedagògica en contextos específics: descripció i anàlisi de la producció social d'identitat en els processos de transició educativa i professional.c) Cossos, gèneres i sexualitats: representacions i pràctiques socials. Construcció social de la salut i la malaltia.d) Coeducació audiovisual, gènere, semiòtica i estudis culturals. Anàlisi crítica de la cultura audiovisual i la seua dimensió co-educativa. Significació i codificació de gènere als discursos audiovisuals. Interpel·lació mediàtica: processos d'identificació i...El grup de recerca TERRES (TRANSICIONS EDUCATIVES, RESISTÈNCIES, RELACIONS DE GÉNERE EXCLUSIONS I SALUT) busca fer i transferir coneixement, interdisciplinàriament, des d'un posicionat epistemològic crític i inclusiu, que adrece la mirada cap a diferents escletxes que en les societats del coneixement es revelen com a rellevants per tal de comprendre i transformar el món social. Les línees de recerca en les que busquem aprofundir en comú són:a) Estudi de la pràctica pedagògica. Anàlisi dels processos de distribució i construcció de coneixement legítim al dispositiu pedagògic. Modalitats pedagògiques de transmissió. Sociologia de la pedagogia.b) Identitat pedagògica en contextos específics: descripció i anàlisi de la producció social d'identitat en els processos de transició educativa i professional.c) Cossos, gèneres i sexualitats: representacions i pràctiques socials. Construcció social de la salut i la malaltia.d) Coeducació audiovisual, gènere, semiòtica i estudis culturals. Anàlisi crítica de la cultura audiovisual i la seua dimensió co-educativa. Significació i codificació de gènere als discursos audiovisuals. Interpel·lació mediàtica: processos d'identificació i subjectivació.e) Estudi dels processos de precarització en contextos socials dominats discursivament per l'economia del coneixement.f) Anàlisi de les polítiques socials. En relació amb la capacitat formadora i investigadora del grup les membres hi participem en les formacions de tercer cicle de: Màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat; Màster d'Acció Social i Educativa; Màster en Psicopedagogia i Màster de Professorat d'educació Secundària. A més a més participem en el Programa de Doctorat en Educació de la UV i en el Programa de Doctorat del Institut d'Estudi de les Dones.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:
 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Desarrollar conocimiento sobre relaciones de género desde un posicionamiento crítico.
  • Profundizar en las dinámicas de precarización de las sociedades del conocimiento.
  • Transferir conocimiento a la sociedad y participar de los procesos sociales de creación de conocimiento.
 
Líneas de investigación:
  • Procesos de distribución y contrucción de conocimiento legítimo. Estudi de la pràctica pedagògica a partir de la Teoria de Basil Bernstein. Anàlisi dels processos de distribució i construcció de coneixement legítim al dispositiu pedagògic. Modalitats pedagògiques de transmissió. Sociologia de la pedagogia. Pedagogia crítica y post crítica.
  • Identidad pedagógica en transición. Anàlisi de la producció de la identitat pedagògica en contextos específics de transició educativa i professional des d'una perspectiva de Justícia Social. Construcció de posicionament social de la joventut en els processos institucionals de transició. Anàlisi de Polítiques Educatives des d'una perspectiva crítica: modernització conservadora.
  • Cuerpos, géneros y sexualidades: representaciones y prácticas sociales.. Estudi dels efectes del biopoder aplicat a l'anàlisi dels cossos, gèneres i sexualitats. Construcció social de la salut i la malaltia.
  • Infancia y género. Anàlisi del paper de les pràctiques, mètodes i tècniques a l'àmbit de la intervenció social, en la producció d'identitats i sexualitats.
  • Coeducación audiovisual, género, semiótica y estudios culturales. Coeducació audiovisual, gènere, semiòtica i estudis culturals. Anàlisi crítica de la cultura audiovisual i la seua dimensió coeducativa. Significació i codificació de gènere als discursos audiovisuals. Interpelació mediàtica: processos d'identificació i subjectivació.
  • Nuevas precariedades en las sociedades del conocimiento.. Estudi dels processos de precarització en contextos socials dominats discursivament per l'economia del coneixement i que impliquen especialment a persones amb titulació superior. Fenòmens:l'activació emprenedora, noves formes de precarietat vital i el paper de les institucions d'ensenyament superior
  • Pobreza, guetización y minorías étnicas. Relacions pedagògiques en contextos d'exclusió social i educativa (pobresa, guetització, minoríes ètniques). Anàlisi de les polítiques de lluita contra el fracàs i abandonament escolar prematur. Justicia curricular i equitat educativa. Infància i RECE.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Almudena Adelaida Navas SaurinDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Equip d'investigació
Miriam Abietar LópezMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Jorge Belmonte ArochaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Joan Carles Bernad i GarciaMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
María Elena Giménez UrracoMembre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Esperanza Meri CrespoMembre UVEG-Valencia Investigador-a en Formació Predoctoral FPU
Eva Mompó LópezMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Francisco David Muñoz RodríguezMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Óscar Luis GraizerCol·laborador-a ARG-UNGS Catedràtic-a d'Universitat
Vicent Horcas LopezCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Elisabet Marco ArocasCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a