Corporalidades Sociales, Subjetividades y Disidencias - COSiDES

Referencia del grupo:

GIUV2023-561

 
Descripción de la actividad investigadora:
El grup d’investigació COSiDES parteix de la deconstrucció del cos com a entitat anatòmic-fisiològica per entendre’l com a ens social. Així s’estudia el cos com a camp social culturalment adscrit en el que tenen lloc diverses marques i processos socials que coexisteixen, es superposen i, sovint, entren en contradicció. Som un grup d’investigació que produeix recerca sociològica crítica fent ús de les metodologies pròpies de les ciències socials. Especialment ens interessen els processos de construcció de subjectivitats en diàleg amb les categories identitàries (de gènere, d’edat, de sexualitat, de racialització…), uns processos que entenem com a inherentment relacionals, culturals i no definitius. Les nostres anàlisis tenen un abast multinivell: poden situar-se en el nivell micro de les experiències; al nivell meso pel que fa a l’articulació de narratives per part de les institucions i altres agents socials; o al nivell macro d’exploració dels ordres socials i les polítiques públiques (educatives, migratòries, de salut…) i la seua incidència en la configuració dels cossos i les identitats. Assumim una perspectiva interseccional que posa especial atenció en els processos de...El grup d’investigació COSiDES parteix de la deconstrucció del cos com a entitat anatòmic-fisiològica per entendre’l com a ens social. Així s’estudia el cos com a camp social culturalment adscrit en el que tenen lloc diverses marques i processos socials que coexisteixen, es superposen i, sovint, entren en contradicció. Som un grup d’investigació que produeix recerca sociològica crítica fent ús de les metodologies pròpies de les ciències socials. Especialment ens interessen els processos de construcció de subjectivitats en diàleg amb les categories identitàries (de gènere, d’edat, de sexualitat, de racialització…), uns processos que entenem com a inherentment relacionals, culturals i no definitius. Les nostres anàlisis tenen un abast multinivell: poden situar-se en el nivell micro de les experiències; al nivell meso pel que fa a l’articulació de narratives per part de les institucions i altres agents socials; o al nivell macro d’exploració dels ordres socials i les polítiques públiques (educatives, migratòries, de salut…) i la seua incidència en la configuració dels cossos i les identitats. Assumim una perspectiva interseccional que posa especial atenció en els processos de conflicte, les dissidències, les resistències i les dinàmiques creatives dels cossos i les subjectivitats.
[Leer más][Ocultar]
 
Página Web:

 
Objetivos cientificotécnicos:
  • Realitzar recerca sociològica des d’una perspectiva crítica sobre les temàtiques associades a les línies d’investigació del Grup COSiDES.
  • Oferir assessorament i elaborar informes científics destinats a Institucions públiques y privades interessades en aquestes temàtiques.
  • Crear espais de reflexió i intercanvi d’idees que ajuden a teixir xarxes entre persones interessades i a incrementar la transferència de coneixement
  • Transferir el coneixement generat pel grup a través d’activitats formatives i publicacions especialitzades i de divulgació.
 
Líneas de investigación:
  • Construcción social y representación de las corporalidades y su impacto en las configuraciones de las subjetividades.. Anàlisi de la construcció social i la representació de les corporalitats i el seu impacte en les configuracions de les subjectivitats.
  • Prácticas corporales y disidencia sexual y de género. Estudi de les pràctiques corporals en relació amb la dissidència sexual i de gènere, incloent com es construeixen i es qüestionen les normes i les marques de gènere a través d’estratègies individuals i grupals.
  • Perspectiva interseccional de los procesos de construcción de las corporalidades y las subjetividades.. Anàlisi, des d’una perspectiva interseccional, dels processos de construcció de les corporalitats i les subjectivitats.
  • Narrativas que configuran los esquemas culturales corporales y participan en la experiencia de los cuerpos propios.. Investigació sobre les narratives que configuren els esquemes culturals corporals i participen en l’experiència dels cossos propis.
  • Políticas y prácticas médicas y de salud. Estudi de com les polítiques i practiques mèdiques i de salut afecten l’experiència i l’expressió de la corporalitat, especialment en allò que té a veure amb el gènere.
  • Resistencias y disidencias. Anàlisi de les expressions de resistència i dissidència respecte les normes corporals que deriven en propostes creatives.
 
Componentes del grupo:
Nombre Carácter de la participación Entidad Descripción
Aranzazu Grau MuñozDirector-a UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip d'investigació
Aina Faus BertomeuMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Elisabet Marco ArocasMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Luis Robledo DiazMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Juan Salvador Torres PalomaresMembre UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Assumpta Jover LealCol·laborador-a UVEG-Valencia Professor-a Associat-da