University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants de la Universitat de València

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, coneguda com a ADEIT, és una organització amb personalitat jurídica pròpia, promoguda pel Consell Social de la Universitat de València l'any 1989.

El seu objectiu és aproximar la Universitat de València al seu entorn socioeconòmic.

Amb aquesta finalitat ADEIT fomenta el desenvolupament d'activitats conjuntes en tots aquells camps que afavoresquen l'intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència, impulsen el desenvolupament i progrés econòmic. Els principals eixos d'actuació són els següents:

  • Formació, especialització i reciclatge d'universitaris/àries i de professionals.
  • Pràctiques d'estudiants universitaris/àries en entitats i empreses.
  • Beques de formació professional pràctica per a persones titulades.
  • Difusió de la cultura emprenedora.
  • Suport a la innovació i a la transferència de tecnologia i coneixement.

Més informació: www.adeituv.es

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy