PROU D’AGRESSIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA

 

 
Les diferents Administracions gestionades pel PP estan aplicant les retallades més greus a la qualitat de l’educació universitària, degraden les nostres Universitats i pretenen imposar un canvi del model d’ensenyament superior, en benefici de la iniciativa privada.
 
El Govern de la Generalitat:
  • Retalla el finançament a les Universitats públiques.
  • Asfixia financerament a les Universitats, incomplint els seus compromisos de pagament.
  • Posa en perill les nostres nòmines i el pagament als proveïdors.
 
El Govern central:
  • Augmenta la dedicació docent del PDI i provoca la rescissió de contractes.
  • Retalla les nostres retribucions.
  • Augmenta brutalment les taxes de matrícula i retalla les beques, impedint a moltes persones l’accés a l’educació universitària.
 
Les actuals propostes de reforma de la Universitat:
  • Pretenen mercantilitzar i privatitzar l’educació superior.
  • Volen acabar amb les formes de govern democràtiques, la llibertat de càtedra i l’autonomia universitària.
  • Proposen precaritzar més encara el professorat.
  • Marginen la docència i rebaixen la seua qualitat.
Davant de totes aquestes actuacions, que degraden la qualitat de les Universitats públiques i atempten frontalment contra el benestar de les persones que estudiem i treballem a les Universitats, els Governs del PP trobaran la nostra resposta ferma i decidida.
 
La reforma del nostre sistema universitari ha de defugir posicions tecnocràtiques i imposicions autoritàries i ha de fonamentar-se en un procés de diàleg amb el conjunt de les Universitats, així com amb els sindicats representants de treballadores i treballadors i la totalitat de l’estudiantat. Cal millorar les Universitats però mantenint els aspectes més positius del model actual com són l’autonomia universitària i l’elecció democràtica dels seus càrrecs.
Exigim a la Generalitat Valenciana i al Govern espanyol que rectifiquen i retiren totes aquestes normatives que no pretenen resoldre la crisi econòmica, sinó deteriorar el sistema públic d’educació, fer retrocedir l’Estat del benestar i atemptar contra els nostres drets fonamentals.

 
Prou d'agressions a la Universitat pública
 
Les diferents Administracions gestionades pel PP estan aplicant les retallades més greus a la qualitat de l’educació universitària, degraden les nostres Universitats i pretenen imposar un canvi del model d’ensenyament superior, en benefici de la iniciativa privada.
 
La reforma del nostre sistema universitari ha de defugir posicions tecnocràtiques i imposicions autoritàries i ha de fonamentar-se en un procés de diàleg amb el conjunt de les Universitats, així com amb els sindicats representants de treballadores i treballadors i la totalitat de l’estudiantat. Cal millorar les Universitats però mantenint els aspectes més positius del model actual com són l’autonomia universitària i l’elecció democràtica dels seus càrrecs. més