Universitat de ValènciaDoble degree in Pharmacy and Human Nutrition and DieteticsFacultat de Farmàcia Logo del portal

Documents i Normativa

Informació del curs APRÈNTFG, que pot ser útil per a l'elaboració del treball fi de grau, ofertat pel Servei de Bibiloteques.

Coordinadora Treball Fi de Grau:   Rosa Marín Sáez (rosa.marin@uv.es)

Curs acadèmic 2020-2021

nouPresentació TFG 2020-2021

SESSIÓ VIRTUAL INFORMATIVA TREBALL FI DE GRAU

▪    10 DE JUNY
✓  A LES 11.OO HORAS
✓  ENLLAÇ:

https://eu.bbcollab.com/guest/363cc8c5bba24455b82f13618e53866
 

Per a poder matricular-se del Treball Fi de Grau l'estudiant haurà de tindre superats 300 crèdits entre assignatures bàsiques i obligatòries.

Autoproposta: Del 22 de juny al 10 de juliol de 2020

Els estudiants que vullguen presentar una autoproposta de Treball Fi de Grau hauran de posar-se en contacte amb el professor que enviarà el model d'autoproposta a la Secretaria del Departament corresponent i una còpia a: maria.m.gonzalez@uv.es

A la segona quinzena de setembre es publicarà a la web si estan acceptats o no.

Repetidors: Els estudiants repetidors han de confirmar amb el seu tutor que continuen amb el mateix treball Fi de Grau  i hauran de comunicar-ho per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es, abans del 15 setembre del 2020.

Important:  En cas de no ser acceptada la autoproposta, així com els estudiants que no comuniquen que continuen amb el mateix treball del curs anterior, s'ordenarà als estudiants per ordre de nota per al dia de l'elecció.

Oferta: Els treballs oferits pels departaments es publicaran en la web en la segona quinzena de setembre. El llistat per ordre de nota per a l'elecció del Treball Fi de Grau es publicarà en l'última setmana de setembre.

Dia per a l'elecció del Treball: 23 d'octubre a les 13'00 h. per videoconferència

ENLLAÇ: https://eu.bbcollab.com/guest/0946457c8cb14ede9cd95062d3386dff

El criteri per a l'elecció es basa en la nota mitjana, en base 10, de l'expedient i el nombre de crèdits superats.

Termini de sol.licitud d'ampliació : del 25 de gener del 2021 al 5 de febrer del 2021.

Curs acadèmic 2020-2021

Períodes de Defensa del Treball Fi de Grau PDG-Farmàcia-Nutrició 2019-2020:

11 desembre 2020, 19 febrer 2021, 18 juny 2021, 9 juliol 2021, 23 juliol 2021, 10 setembre 2021i en cas excepcional, quan ho sol.liciten 5 o més estudiants.

Important:La sol.licitud de defensa es realitzarà a través de l'ENTREU, 10 dies abans de la data triada per a defendre el Treball, adjuntant el pdf del TFG. El tutor acadèmic haurà d'enviar la seua valoració per correu electrònic en el mateix termini a: maria.m.gonzalez@uv.es.

Documents i Normativa:

Normes per a l'elaboració de la memòria TFG-PDG-Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica (juliol 2017)

Normativa de l'assignatura de Treball Fi de Grau

Guia Docent

Model d'autoproposta de Treball Fi de Grau

Model modificació de Treball Fi de Grau

Full depòsit TFG

Document de valoració del tutor

Guia d'avaluació per al Tribunal