Alumni UVGeneral FoundationUniversity of Valencia Logo del portal

The structure of The General Foundation of the Universitat de València is based on programmes through which the different projects are developed.

It also counts on the Patronat, which is the governing, administrative and representative body.

Their essential functions are, among others, establishing the general lines of action, the selection of the beneficiaries and approving the plans, programmes, budgets and accounts of the Entity.

 

PLE DEL PATRONAT · FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

Patrons nats

 

Mª. Vicenta Mestre Escrivà

Rectora de la Universitat de València

PDI - Catedràtica d’Universitat

maria.v.mestre@uv.es 

Fitxa personal

 

Ester Alba Pagán

Vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València

PDI - Titular d’Universitat

ester.alba@uv.es 

Fixta personal 

 

Mª. Elena Olmos Ortega

Secretaria General de la Universitat de València

PDI - Catedràtica d’Universitat

m.elena.olmos@uv.es 

Fitxa personal

 

José Pedro Martínez García

Persona vinculada a la Família Martínez Guerricabeitia

jose.pedro.martinez@uv.es

 

Vocals nomenats pel Patronat a proposta del Consell de Govern de la Universitat de València

 

Rafael Crespo García

PDI - Titular d’Universitat

rafael.crespo@uv.es

Fixta personal

 

Rosa Mª. Donat Beneyto

Vicerectora d’Innovació i Transferència de la Universitat de València

PDI - Catedràtica d’Universitat

rosa.m.donat@uv.es

Fitxa personal

 

Pascuala García Martínez

Vicedegana d’Estudis i Ordenació Acadèmica de la Facultat de Física

pascuala.garcia@uv.es

Fitxa personal

 

Manuel González Ferrandis

Delegat de la Rectora per a les Estudiantes i els Estudiants

delegacio.estudiants@uv.es 

 

Carles Xavier López Benedí

Director del Col·legi Major Rector Peset

PAS - E.T.S. Gestió Cultural i Patrimoni

carles.x.lopez@uv.es

Fitxa personal

 

Carles Padilla Carmona

Vicerector d’Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València

PDI - Titular d’Universitat

carles.padilla@uv.es

Fitxa personal

 

José Manuel Pastor Monsálvez

PDI - Catedràtic d’Universitat 

jose.m.pastor@uv.es

Fitxa personal

 

Helena Rausell Guillot

Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de la Universitat de València

PDI - Contractada Doctora

helena.rausell@uv.es

Fitxa personal

 

Ángeles Solanes Corella

Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació de la Universitat de València

PDI - Catedràtica d’Universitat

angeles.solanes@uv.es

Fitxa personal

 

Vocals nomenats lliurement pel Patronat 

 

Juan Vicente Climent Espí

Gerent de la Universitat de València

gerencia@uv.es

 

Caixa Popular

Representant - Francesc Josep Alós Alabajos

palos@caixapopular.es

 

José María García Álvarez - Coque

Fill del Marmessor del llegat Manuel Castillo

jmgarcia@upvnet.upv.es 

 

Heineken España

Representant - Carlos Mataix Beneyto

carlos.mataix@heineken.es 

 

José Miguel Lorente Ayala

Director d’Institucions Territorial València - Múrcia en Banco Santander

jlorente@gruposantander.es