University of Valencia logo Logo General Foundation Logo del portal

  • Responsable

Universitat de València

  • Encarregat

Fundació General de la Universitat de València

  • Finalitat

Gestió econòmica-financiera

  • Legitimació

Execució d´un contracte

  • Destinataris

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

  1. Entitats bancàries
  2. Entitats asseguradores
  3. Administracions tributàrias, si escau
  4. Publicació en plataforma de contratos del sector público, registro de contratos del sector público, publicación en la web de transparencia de la FGUV por aplicación del principio de publicidad activa.
  • Drets

Els/les usuaris/as que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a: Fundació General de la Universitat de València: Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy