Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

  • Responsable

Universitat de València

  • Encarregat

Fundació General de la Universitat de València

  • Finalitat

Gestió econòmica-financiera

  • Legitimació

Execució d´un contracte

  • Destinataris

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

  1. Entitats bancàries
  2. Entitats asseguradores
  3. Administracions tributàrias, si escau
  4. Publicació en plataforma de contratos del sector público, registro de contratos del sector público, publicación en la web de transparencia de la FGUV per aplicació del principi de publicidad activa.
  • Drets

Els/les usuaris/as que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a: Fundació General de la Universitat de València: Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València