Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE ALUMNI UV

 

 

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades tractades en el marc del programa Aumni UV és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). 

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de Dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es 

 • ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’organisme encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV per a la gestió del programa Alumni UV de la Universitat de València. 

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les finalitats del tractament de les dades són les següents:

1.- Gestió del programa i la difusió de les seues activitats. 

2.- Realització d´enquestes de satisfacció amb les activitats d´Alumni UV

 • LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Finalitat 1: Relació contractual mitjançant un contracte electrònic.

Finalitat 2: consentiment de la persona.

 • GARANTIA DELS DRETS

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Alumni UV

 • COMUNICACIONS DE DADES

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 • A l’entitat bancària Banco Santander per a la gestió de la domiciliació dels pagaments. 
 • Participació en activitats: empreses que tenen conveni amb l’FGUV que ofereixen descomptes, avantatges o promocions als membres del col·lectiu, poden verificar la condició activa o inactiva d’un membre que es vulga beneficiar de l’esmentat conveni i no dispose del carnet en el moment, sempre que aquest el demane i amb el seu document nacional d’identitat o equivalent. En cas d’inscriure’s en alguna activitat, el membre autoritza la comunicació de les seues dades a l’entitat organitzadora o col·laboradora per a la gestió de l’activitat i, si s’escau, per a la contractació d’una assegurança de viatge. 
 • A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança de l’activitat. ç
 • CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals facilitades es conservaran durant un període de cinc anys a l’efecte de la possible reincorporació de l’usuari al Programa ALUMNI UV.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es