Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Política de privadesa bàsica

 

 • Responsable

Universitat de València

 • Encarregat

Fundació General de la Universitat de València

 • Finalitat
 1. Organització de la Biennal Martínez Guerricabeitia
 2. Gestió i difusió de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia mitjançant la realització d´exposicions en el Centre Cultural La Nau. 
 3. Oferta formativa. Consulta la política de privadesa de Cursos FGUV.
 4. Enviament d´informació institucional.
 5. Col·laboració amb el programa de Voluntariat cultural en l´organització de visites guiades.
 6. Atenció de consultes
 7. Dades d´entitats amb el fi de mantindre la relació que puga establir-se en les parts.
 • Legitimació

Execució d´un contracte

 • Destinataris

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

 1. En l´organització de la Biennal Martínez Guerricabeitia
  1. Publicació en la pàgina web de la FGUV de les dades personals (nom i cognoms) dels membres del Comitè de Selecció.
  2. Publicació en la pàgina web de la FGUV de les dades personals (nom i cognoms) dels autors/galeristes de les 20 obres seleccionades en la Biennal.
  3. Al Director d´activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, José Pedro Martínez com a Comissari de la Biennal
  4. A l´entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en el segur de l´activitat.
  5. A l´entitat bancària per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  6. A l´entitat de transport per al trasllat de les obres seleccionades en la Biennal.
  7. Al Servei de Publicacions de la Universitat de València per a l´edició del catàleg de la Biennal.
 2. En la gestió i difusió de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia mitjançant la realització d´exposicions en el Centre Cultural La Nau.
  1. A l´entitat bancària per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  2. A l´entitat asseguradora per a la cobertura d´exposicions
  3. A l´entitat de transport per al trasllat de les obres
  4. Al servei de publicacions de la Universitat de València per a l´edició de Catàlegs.
  5. A l´Oficina de Transparència de Resultats d´Investigació (OTRI) de la UV en els casos de comissariats de la Universitat.
 3. En l´oferta formativa. Consultar la política de privadesa de Cursos FGUV.

 4. Les establides per obligació legal

 • Drets

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Col·lecció Martínez Guerricabeitia

Política de privadesa ampliada

 

 • Deure d’informació

El responsable del tractament de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). Les dades personals es tractaran per a gestionar les activitats de l´agrupació teatral de la UV i activitats de l´Aula d´Arts Escèniques de la UV.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

Causa legitimadora del tractament

Relació contractual mitjançant un contracte electrònic. 

 • Garantia dels drets de les persones interessades

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Col·lecció Martínez Guerricabeitia

 • Destinataris de les dades

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. En l´organització de la Biennal Martínez Guerricabeitia
  1. Publicació en la pàgina web de la FGUV de les dades personals (nom i cognoms) dels membres del Comitè de Selecció.
  2. Publicació en la pàgina web de la FGUV de les dades personals (nom i cognoms) dels autors/galeristes de les 20 obres seleccionades en la Biennal.
  3. Al Director d´activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, José Pedro Martínez com a Comissari de la Biennal
  4. A l´entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en el segur de l´activitat.
  5. A l´entitat bancària per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  6. A l´entitat de transport per al trasllat de les obres seleccionades en la Biennal.
  7. Al Servei de Publicacions de la Universitat de València per a l´edició del catàleg de la Biennal.
 2. En la gestió i difusió de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia mitjançant la realització d´exposicions en el Centre Cultural La Nau.
  1. A l´entitat bancària per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  2. A l´entitat asseguradora per a la cobertura d´exposicions
  3. A l´entitat de transport per al trasllat de les obres
  4. Al servei de publicacions de la Universitat de València per a l´edició de Catàlegs.
  5. A l´Oficina de Transparència de Resultats d´Investigació (OTRI) de la UV en els casos de comissariats de la Universitat
 3. En l´oferta formativa. Consultar la política de privadesa de Cursos FGUV.

 4. Les establides per obligació legal

 • Conservació de les dades 

Les dades personals facilitades es conservaran durant la vigència del contracte.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

 • Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es