Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Política de privadesa bàsica

Responsable del tractament Universitat de València
Encarregat del tractament Fundació General de la Universitat de València
Finalitats i base legal

Finalitat 1: Gestió de les inscripcions a esdeveniments del Centre Cultural la Nau. Base legal: Consentiment de l'interessat/a. Acceptació de les condicions legals.

Finalitat 2: difusió de les activitats mitjançant la captació i enregistrament de les imatges dels assistents a les activitats ja siguen en format presencial, informant prèviament en tot cas. Base legal: consentiment de l'interessat/a.

Finalitat 3: enviament d´informació d´esdeveniments i activitats de l´Observatori Cultural de la UV. Base legal: consentiment de l'interessat/a.

Destinataris

No es preveuen comunicacions de dades excepte per obligacions legals.

Drets

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:Fundació General de la Universitat de València.
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Esdeveniments Observatori Cultural.

Política de privadesa ampliada

 • Deure d’informació

El Responsable del tractament de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). Les dades personals es tractaran per a gestionar les activitats de l´Observatori Cultural de la Universitat de València.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’Encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV.

Les dades de l'Encarregat del tractament són els següents: 

C/ Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

 • Finalitats del tractament i base legal
  • Finalitat 1: Gestió de les inscripcions a esdeveniments del Centre Cultural la Nau. Base legal: Consentiment de l'interessat/a. Acceptació de les condicions legals.
  • Finalitat 2: difusió de les activitats mitjançant la captació i enregistrament de les imatges dels assistents a les activitats ja siguen en format presencial, informant prèviament en tot cas. Base legal: consentiment de l'interessat/a.
  • Finalitat 3: enviament d´informació d´esdeveniments i activitats de l´Observatori Cultural de la UV. Base legal: consentiment de l'interessat/a.
 • Comunicacions de dades personals

No es preveuen comunicacions de dades excepte per obligacions legals.

 • Garantia dels drets de les persones interessades

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Esdevenimemts Observatori Cultural.

 • Conservació de les dades 

Les dades personals facilitades es conservaran durant la vigència del contracte.

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

 • Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es