Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

  • Signant: Persona amb responsabilitat de signatura en un document. La seua necessitat principal és la signatura/rebuig dels documents i la consulta/organització dels documents que ja ha signat.
  • Gestor o gestora/sol·licitant: Persona que, com a resultat de les seues gestions, disposa d'un document que ha de ser signat per un o una signant i, per tant, ha de ser capaç de remetre'l a signatura per mitjans electrònics.
  • Revisor/a: Persona que gaudeix de la confiança d'una persona signant (pot ser gestor/a) la responsabilitat de la qual és analitzar el contingut d'un document dirigit a la persona signant. El resultat d'aquesta revisió pot ser un vistiplau (no una signatura) o un rebuig. No tots els documents dirigits als signants poden requerir revisió.