Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

REDfirma és, juntament amb GENfirma, un dels dos tràmits de gestió interna que permeten els gestors de les unitats administratives de la UV passar els documents necessaris en la seua gestió a la signatura de la direcció. Aquests dos procediments són utilitzats per les unitats de gestió per a passar documents a la signatura de Direcció. Només hi poden accedir les persones autoritzades de la unitat i només es pot passar a la signatura a les persnones signants autoritzades prèviament:
En concret, REDFirma permet l'enviament i recepció de documents per a signatura. La signatura es realitza SENSE POSICIONAMENT previ. Per defecte, s'incrusta al peu del document. Permet diverses opcions: primera pàgina, totes, última pàgina.