UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

Curs 2023-2024

Ajudes econòmiques per a matrícula d'itineraris de La Nau Gran per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de Valencia, del 13 de març de 2024, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en itineraris o alts estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2023-2024.

Documentació pendent d'esmenar

S'ha publicat el 7 de febrer de 2024 al Tauler Oficial d'Anuncis  de la Universitat de València (veure ANUNCI) el llistat de sol·licituds i estat de les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en itineraris o alts estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2023-2024.

Els/les sol·licitants amb estat “incomplet”, hauran de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació.

Finalització del termini: el dia 21 de febrer de 2024.

 

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 10 de novembre al 26 de desembre.

Extracte de publicació en el DOGV

Resolució de 25 d'octubre de 2023, de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en Itineraris o Alts Estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2023-2024. 

L'imprés de sol·licitud s’ha d’emplenar i presentar, junt a l'autorització dades econòmiques (Agència Tributària) i altres documents requerits en la convocatòria.

 • A través de la Seu Electrònica de la Universitat de València en l’adreça: http://entreu.uv.es
  Accedint a "Tràmits", “Sol·licituds destacades” i, després, a "Registre electrònic".
  En "Tipus d'Unitat" s'ha de seleccionar Serveis universitaris, generals i centrals i, en "Òrgan al qual es dirigeix", s'ha de seleccionar Servei de Cultura Universitària.
 • Addicionalment, es permet la presentació presencial de la sol·licitud i l'autorització, original i còpia, en el Registre General de la Universitat de València (avinguda de Blasco Ibáñez, 13) o en qualsevol altre registre auxiliar d’aquesta universitat, dirigides al Servei de Cultura Universitària (Programa La Nau Gran).

 

Curs 2022-2023

Ajudes econòmiques per a matrícula d'itineraris de La Nau Gran per al curs 2022-2023

RESOLUCIÓ de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, del 4 de maig de 2023, per la qual es resolen els recursos presentats contra la resolució que resol les ajudes econòmiques

CORRECCIÓ de la Resolució de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, del 24 de febrer de 2023, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en itineraris o alts estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2022-2023

RESOLUCIÓ de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de Valencia, del 24 de febrer de 2023, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en itineraris o alts estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2022-2023

 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 de desembre de 2022 al 18 de gener de 2023

Extracte de publicació en el DOGV

Resolució de 4 de novembre de 2022, de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en Itineraris o Alts Estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2022-2023.

CORRECCIÓ d’errades de l’extracte de la Resolució de 4 de novembre de 2022, de la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en itineraris o alts estudis dins del Programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2022-2023.

L'imprés de sol·licitud s’ha d’emplenar i presentar, junt a l'autorització dades econòmiques (Agència Tributària):

 • A través de la Seu Electrònica de la Universitat de València en l’adreça: http://entreu.uv.es
  Accedint a "Tràmits", “Sol·licituds destacades” i, després, a "Registre electrònic".
  En "Tipus d'Unitat" s'ha de seleccionar Serveis universitaris, generals i centrals i, en "Òrgan al qual es dirigeix", s'ha de seleccionar Servei de Cultura Universitària.
 • Addicionalment, es permet la presentació presencial de la sol·licitud i l'autorització, original i còpia, en el Registre General de la Universitat de València (avinguda de Blasco Ibáñez, 13) o en qualsevol altre registre auxiliar d’aquesta universitat, dirigides al Servei de Cultura Universitària (Programa La Nau Gran).

 

Curs 2021-2022

Ajudes econòmiques per a matrícula d'itineraris de La Nau Gran per al curs 2021-2022

RESOLUCIÓ de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de Valencia, del 17 de gener de
2022, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per als estudiants de la Nau Gran que cursen
estudis en la Universitat de Valencia, curs 2021‐2022.

Termini obert: Des de 20 d'octubre fins l'1 de desembre de 2021

Extracte publicació en DOGV

Resolució de 8 d’octubre de 2021, de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques per a la matrícula dels i les estudiants que cursen estudis en Itineraris o Alts Estudis dins del programa La Nau Gran de la Universitat de València durant el curs 2021-2022 

L'imprès i l'autorització s'han de presentar, original i còpia, en un registre oficial de la UV (Registre General a l'edifici Rectorat, Blasco Ibañez, 13)

 

Curs 2020-2021

Ajudes econòmiques cursos Nau Gran en Transició

Termini tancat: Del 10 de febrer a l'1 de juny de 2021.

L'imprès i l'autorització s'han de presentar, original i còpia, en un registre oficial de la UV (Registre General a l'edifici Rectorat, Blasco Ibañez, 13)

Correció de la Resolució de la Vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de Valencia, del 1 d’octubre de 2021, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per a l’alumnat matriculat en cursos de Nau Gran en Transició dins del Programa La Nau Gran de la Universitat de València, curs 2020‐2021

Resolució de la Vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de Valencia, del 1 d’octubre de 2021, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per a l’alumnat matriculat en cursos de Nau Gran en Transició dins del Programa La Nau Gran de la Universitat de València, curs 2020‐2021

Publicació de la convocatòria al DOGV

Resolució de 31 de desembre, de la vicerrectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoca el concurs per a concedir les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen o hagen cursat activitats de la Nau Gran en Trtansició dins del programa La Nau Gran, de la Universitat de València, curs 2020-2021. 

 

Curs 2019-20

Ajudes econòmiques cursos Nau Gran en Obert

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, del 17 de novembre de 2020, per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per a l’alumnat que ha cursat cursos monogràfics de Nau Gran en Obert al llarg del curs 2019/2020.

Correcció convocatòria 18 de febrer de 2020 ajudes econòmiques per a la matrícula dels cursos de Nau Gran en Obert 2019-2020

Resolució d'ampliació de terminis

Extracte publicació en DOGV

Resolució de 18 de febrer de 2020, del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoca el concurs per a concedir les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen o hagen cursat activitats de Nau Gran en Obert, dins del programa La Nau Gran, de la Universitat de València, al llarg del curs acadèmic 2019-2020.   

Nou termini obert (es pot presentar la sol·licitud del 22 de juny al 28 de setembre de 2020)

L'imprès i l'autorització s'han de presentar, original i còpia, en un registre oficial de la UV (Registre General a l'edifici Rectorat, Blasco Ibañez, 13; horari: matins de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores; vesprades de dimarts i dijous, de 16 a 17.30 hores)

Publicada la convocatòria al DOGV nº8759 del 11/03/2020

-------------------------------------------------------------------------------

Ajudes econòmiques per a matrícula d'itineraris de La Nau Gran per al curs 2019-2020

Resolució del Vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, del 03 de maig de 2020, per la qual es resolen les Ajudes econòmiques per als estudiants de La Nau Gran que cursen estudis a la Universitat de València, curs 2019 -2020.

Termini tancat (per presentar la sol·licitud del 31 d'octubre al 13 de desembre de 2019)

L'imprès i l'autorització s'han de presentar, original i còpia, en un registre oficial de la UV (Registre General a l'edifici Rectorat, Blasco Ibañez, 13)

Publicada la convocatòria al DOCV nº8667 del 30/10/2019

Resolució de 26 de setembre, del vicerrector de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoca el concurs per a concedir les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen un itinerari, el curs Nau Gran: Estudi General o els Cursos d'Alts Estudis dins del programa La Nau Gran, de la Universitat de València, curs 2019-2020. 

 

Borses de viatge per a l'alumnat participant en l'intercanvi amb la Universitat de Cantàbria:

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, de 22 de juliol de 2020, que modifica la resolució de 3 de març per la qual es concedeixen les borses de viatge per a estudiants i estudiantes del programa La Nau Gran que han participat en l’intercanvi acadèmic i cultural amb la Universitat de Cantàbria a l’octubre de 2019.

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de  València, del 3 de març de 2020, per la qual es concedeixen les borses de viatge per a estudiants i estudiantes del programa La Nau Gran que han participat en l’intercanvi acadèmic i cultural amb la Universitat de Cantàbria a l’octubre de 2019.

Obert el termini per presentar la sol·licitud: de l’11 de novembre al 9 de desembre de 2019.

L'imprès i el certificat d’assistència s'han de presentar, original i còpia, en un registre oficial de la UV (Registre General a l'edifici Rectorat, Blasco Ibáñez, 13).

Publicat l’extracte de la convocatòria al DOCV nº8673 del 8/11/2019

Resolució de 19 de setembre de 2019, del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoquen les borses de viatge per a estudiants i estudiantes del programa La Nau Gran que participen en l’intercanvi acadèmic i cultural amb la Universitat de Cantàbria a l’octubre de 2019. 

Imprés de sol·licitud

 

Curs 2018-19

Ajudes econòmiques per a matrícula d'itineraris de La Nau Gran i dels cursos de Nau en Obert per al curs 2018-2019

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, de 25 de juliol de 2019, per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per a l’alumnat que ha cursat  cursos monogràfics de Nau Gran en Obert al llarg del curs 2018/2019.

Resolució del Vicerector de Cultura i Esport, del 20 de maig de 2019, per la qual es resolen les ajudes econòmiques per als estudiants de La Nau Gran que cursen un itinerari en el curs 2018-2019.

 • Ajuda per a la matrícula en un itinerari o en el curs Nau Gran: Estudi General:  Del 27 de desembre de 2018 fins al 8 de febrer de 2019
 • Ajuda per a la matrícula dels cursos de Nau Gran en Obert:  Del 27 de desembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019

Publicada la convocatòria al DOCV nº8451 del 26/12/2018

Text complet de la Convocatòria Ajudes La Nau Gran curs 2018-2019

Cal aportar la documentació següent:

Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades en el Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez,13) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València adreçades al Servei d'Extensió Universitària .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curs 2017-18

Ajudes econòmiques per a matrícula d'itineraris de La Nau Gran i dels cursos de Nau en Obert per al curs 2017-2018

 • Ajuda per a la matrícula en un itinerari o en el curs Nau Gran: Estudi General: Del 14 de novembre al 29 de desembre de 2017.
 • Ajuda per a la matrícula dels cursos de Nau Gran en Obert: Del 14 de novembre de 2017 al 31 de maig de 2018.

Publicada la convocatòria al DOCV de 13 de novembre de 2017

Text complet de la Convocatòria Ajudes La Nau Gran curs 2017-2018

Cal aportar la documentació següent:

 • Imprés de sol·licitud Itineraris Nau Gran
 • Imprés de sol·licitud Cursos de Nau Gran en Obert
 • Autorització dades econòmiques (Agència Tributària) o documents acreditatius en el cas de no haver fet  declaració d'IRPF com indica la convocatòria.

Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades en el Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez,13) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València adreçades al Servei d'Extensió Universitària .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cursos anteriors

Ajudes econòmiques per a la matrícula dels cursos de Nau Gran en Obert 2016-17

Obert el termini de sol·licitud de les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen o han cursat un curs de Nau Gran  en Obert al llarg del curs 2016-2017.

Termini de presentació de sol·licituds: De l’1 de març  al 30 d’abril de 2017.

Text complet de la Convocatòria Ajudes La Nau Gran curs 2016-2017

Resolució de la Vicerectora d'Estudis de Grau i Política Llingüística de la Universitat de València per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per a les activitats de Nau Gran en Obert del curs 2016-2017.

 

Cal aportar la documentació següent:

Les persones que han sol·licitat l'ajuda econòmica per a la matrícula d'itinerari en el curs 2016-17 sols han d'emplenar l'imprés de sol·licitud.

Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades en el Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez,13) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València adreçades al Servei d'Extensió Universitària .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ajudes econòmiques per a matrícula de La Nau Gran per al curs 2016-2017

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds

Després de la publicació al DOGV de l'extracte de la convocatòria d'ajudes per a la Nau Gran, el dilluns 31 d'octubre s'obri el termini per sol·licitar ajuda econòmica per a la matrícula en els itineraris de La Nau Gran per al curs 2016-2017.
Data de publicació al DOGV: 28 d'octubre de 2016
Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 d'octubre al 14 de desembre de 2016.

Convocades les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen un itinerari en el programa La Nau Gran d'aquesta Universitat en el curs 2016-2017.

Text complet de la Convocatòria Ajudes La Nau Gran curs 2016-2017

Cal aportar necessàriament la documentació següent:

Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades en el Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez,13) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València adreçades al Servei d'Extensió Universitària .

Resolució de la Vicerectora d'Estudis de Grau i Política Llingüística de la Universitat de València per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques per als estudiants de la Nau Gran, curs 2016-2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Resolució de les ajudes sol·licitades per als cursos de Nau Gran en Obert anuals i del segon quadrimestre

Ja es pot consultar el llistat amb el nom dels alumnes i les quantitats concedides, així com també les ajudes que han estat denegades i el motiu de la seua denegació.

Els beneficiaris rebran en les pròximes setmanes la devolució de les quantitats concedides.

 

Resolució de les ajudes sol·licitades per als cursos de Nau Gran en Obert del 1er quadrimestre

Ja es pot consultar el llistat amb el nom dels alumnes i les quantitats concedides, així com també les ajudes que han estat denegades i el motiu de la seua denegació.

Les ajudes per a activitats que finalitzen en el segon quadrimestre es resoldran en setembre.

 

Noves ajudes per als cursos de la Nau Gran en obert

El Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, obre el termini per sol·licitar les ajudes complementàries per a la realització de cursos de Nau Gran en Obert dirigides a l'alumnat matriculat en un itinerari de la Nau Gran en el curs acadèmic 2015-2016.

L'objecte d'aquestes ajudes serà l'abonament de les taxes de matrícula corresponents als cursos de Nau Gran en Obert, dels quals s'haja matriculat el/la alumne/a en el curs acadèmic 2015-2016 (del 14 de setembre de 2015 al 29 juliol 2016), fins a un import màxim de 125 € per persona.

Els cursos de Nau Gran en Obert tenen per objecte la formació complementària en diverses àrees de coneixement, permetent l'obtenció de crèdits de lliure elecció requerits en els plans d'estudi dels itineraris de la Nau Gran.

Text complet de la convocatòria

IMPORTANT: TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Primera fase: Del 7 de gener al 25 de febrer del 2016. TANCADA

Per a cursos que finalitzen el 24 de febrer del 2016.

• Imprès de sol·licitud

Segona fase: Del 26 de febrer al 29 de juliol del 2016. OBERTA

Per a cursos que finalitzin el 28 de juliol del 2016.

Imprès de sol·licitud

Documentació a presentar: Imprès de sol·licitud degudament emplenat.

Lloc de presentació: Registre general de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València o per qualsevol altre registre que preveu l'article 38 de la Llei 30/1992.


Convocades les ajudes econòmiques per a la matrícula dels estudiants i les estudiantes que cursen un itinerari en el programa La Nau Gran d'aquesta Universitat en el curs 2015-2016.

Text complet de la Convocatòria Ajudes La Nau Gran curs 2015-2016

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació serà del 20 de juliol al 15 d'octubre de 2015. Termini tancat.

Cal aportar necessàriament la documentació següent:

Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades en el Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez,13) o en qualsevol altre registre auxiliar de la Universitat de València adreçades al Servei d'Extensió Universitària o per qualsevol altre registre previst en l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.