UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

El Programa Universitari La Nau Gran es compon, en un dels seus blocs, de deu itineraris formatius diferents, de tres cursos obligatoris cadascun, presents en els tres Campus de la Universitat de València.

S’ofereixen 60 places en primer curs per cada itinerari, i es reservaran cinc places per itinerari per al personal jubilat de la Universitat de València (PAS i PDI).


Campus de Blasco Ibáñez

Campus dels Tarongers


Campus de Burjassot


Presenten diversos continguts distribuïts entre:

  • Les assignatures bàsiques de cada itinerari, que garanteixen una introducció bàsica comuna a las matèries principals de l’àmbit de coneixement.
  • Les matèries optatives, que permeten a l’alumnat de La Nau Gran compartir les aules amb l’alumnat de les titulacions oficials de la Universitat, a més d’elegir les assignatures més adequades a les seues curiositats i interessos.
  • Una conferència anual.
  • Les activitats de lliure elecció, es tracta de la formació triada per cada estudiant entre l'oferta variada que es dóna en Nau Gran en Obert i en altres serveis de la Universitat (esports, cultura...) reconeguda com a crèdits del programa.


És necessari cursar i superar totes les assignatures troncals (45 crèdits) així com 30 crèdits optatius i de lliure opció dins dels tres cursos acadèmics per a obtenir el Diploma Nau Gran en l’itinerari (75 crèdits).

Les classes comencen i acaben en les dates fixades per a cada curs acadèmic per la Universitat de València.