UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

La Nau Gran és el Programa Universitari per a majors de la Universitat de València, depèn del Vicerectorat de Cultura i Societat i es gestionat pel Servei de Cultura Universitària.

Amb aquest programa, la Universitat de València obri les portes a les persones majors de 55 anys amb ganes d’aprendre i de seguir creixent. El programa de La Nau Gran permet a la gent gran accedir com alumnes a la Universitat de València, encara que sense l’expedició d’un títol oficial i compartir les aules i les matèries amb la resta d’estudiants que cursen les titulacions reglades.

Així els estudiants de la Nau Gran pertanyen a l’entorn universitari real, participant activament dels coneixements, la cultura, la investigació i el debat.

El disseny de La Nau Gran consisteix en tres blocs:

  • Itineraris Nau Gran: Nou itineraris formatius diferents de tres cursos cadascun formats pels mòduls bàsics de les diferents titulacions oficials ofertes per la Universitat de València.
  • Alts Estudis : Estudis especialitzats per aprofundir en determinades matèries. Actualment s'oferta el Curs d'Alts Estudis en Pensament i Cultura de la Antiguitat Clàssica, de dos anys de durada.
  • Nau Gran en Obert: El Servei organitza cursos monogràfics i  activitats culturals obertes a tot el públic major de 55 i que, a més a més, completen amb crèdits de lliure elecció l'expedient dels estudiants d'itineraris de La Nau Gran.