UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

ALTS ESTUDIS EN HISTÒRIA D'ESPANYA

El Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València: “La *Nau Gran” i la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València us presenten el curs d'Alts Estudis en Història d'Espanya.

 • Destinataris:

Es tracta d'uns estudis oberts a qualsevol persona major de 50 anys (pendent d'aprovació del Consell de Govern) amb inquietuds per aprofundir en la història, en concret en la Història d'Espanya.
No obstant això, es prioritzarà per a l'admissió, en primer lloc, l'haver cursat l'itinerari d'Història del programa La *Nau Gran, en segon lloc, haver finalitzat un altre itinerari de la mateixa àrea de coneixement dins del programa de la *Nau Gran (Història de l'Art o Societat i Territori), en tercer lloc, haver finalitzat un altre itinerari dins del programa La *Nau Gran i en quart lloc ser titulat en Història major de 50 anys (pendent d'aprovació del Consell de Govern).
S'ofereixen fins a 55 places en el primer curs del Programa i el *Servei de Cultura *Universitària es reserva el dret de no activar el curs si no hi haguera un número mínim d'alumnat matriculat.

 • Objectius generals:

Oferir als alumnes l'accés als coneixements més actualitzats de la història d'Espanya. Si bé, el pla d'estudis contempla un marc cronològic anterior a l'existència d'Espanya perquè arranca en l'Antiguitat, la història contemporània serà objecte d'especial dedicació.

 • Metodologia:

La metodologia d'aquest programa d'estudis es basa en la combinació d'una dimensió teoricopràctica. D'una banda, l'alumnat rebrà classes en què s'explicaran els continguts fonamentals, amb el suport de bibliografia i materials educatius audiovisuals. D'altra banda, l'alumnat treballarà fonts primàries (documents històrics, escrits o audiovisuals) i secundàries (anàlisis de bibliografia)..

 • Duració:

Els estudis proposats tenen una duració de dos cursos acadèmics. El primer curs s'implanta en el 2023-2024. El segon curs es podrà completar durant el curs acadèmic 2024-2025.

 • Estructura dels estudis:

Els alumnes hauran de superar 11 assignatures de 2 crèdits i 1 de 3 crèdits per a obtindre el Diploma d'Alts Estudis de Altos Estudios en Història de España. Aquells alumnes que cursen a més el seminari opcional (3 crèdits) obtindrà un esment especial en el seu títol.

bibliogràfica, (3 crèdits) obtindrà un esment especial en el seu títol.

 

ALTS ESTUDIS EN PENSAMENT I CULTURA DE L'ANTIGUITAT CLÀSSICA (ANCLA)

 

El Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València, La Nau Gran i la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València us presenten el Curs d'Alts Estudis en Pensament i Cultura de l'Antiguitat Clàssica (ANCLA).

 • Destinataris

Es tracta d'un curs obert a qualsevol persona major de 50 anys (pendent d'aprovació del Consell de Govern) amb inquietud per aprofundir en el pensament i la cultura de l'Antiguitat clàssica. No obstant això, es prioritzarà per a l'admissió, en primer lloc, l'haver cursat l'itinerari de Filosofia i Humanitats, en segon, haver finalitzat un itinerari en el Programa La Nau Gran i, en tercer lloc, ser titulat/da en l'àrea d'Arts i Humanitats major de 50 anys (pendent d'aprovació del Consell de Govern).

S'ofereixen fins a 40 places en el primer curs i el Servei d'Extensió Universitària es reserva el dret a no activar el curs si no hi hagués un nombre mínim d'alumnat matriculat.
 

 • Objectius generals

L'objectiu del curs és oferir una formació avançada, des d'una perspectiva interdisciplinària i transversal, en el pensament i cultura de l'Antiguitat clàssica, per aprofundir en el coneixement de les nostres arrels. Aquesta formació capacita per a l'accés documentat i crític als textos d'autors clau que han determinat l'evolució de la nostra cultura i que han contribuït decisivament a configurar les nostres formes de pensar i de viure en la societat. La filosofia, la tragèdia, la poesia, la condició humana, la mitologia i la religió constitueixen els fonaments que sustenten la nostra manera de pensar i d'interpretar el món. La formació estarà orientada, per a aquells alumnes que ho desitgen, a la investigació en aquests àmbits.
 

 • Durada

Els estudis proposats tenen una durada de dos cursos acadèmics.
 

 • Estructura dels estudis

L'alumne haurà de superar 11 assignatures de 2 crèdits i 1 assignatura de 3 crèdits per obtenir el Diploma d'Alts Estudis. Aquell alumnat que curse a més el Seminari d'Investigació (3 crèdits) obtindrà una menció especial en el títol.

ALTS ESTUDIS EN PSICOLOGIA EN L'EDAT ADULTA

El Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València: “La *Nau Gran” i la Facultat de Psicologia de la Universitat de València us presenten el curs d'Alts Estudis de Psicologia en l'Edat Adulta: Sempre és temps d'aprendre!

 • Destinataris:

Es tracta d'uns estudis oberts a qualsevol persona major de 50 anys (pendent d'aprovació del Consell de Govern) amb inquietuds per aprofundir en l'univers de la Psicologia actual. No obstant això, es prioritzarà per a l'admissió, en primer lloc, l'haver cursat l'itinerari de Psicologia de la Nau Gran, en segon lloc, haver finalitzat un altre itinerari dins del programa de la Nau Gran, i, en tercer lloc, ser titulat en Psicologia major de 50 anys (pendent d'aprovació del Consell de Govern).
S'ofereixen fins a 50 places en el primer curs del Programa i el *Servei d´Extensió *Universitària es reserva el dret de no activar el curs si no hi haguera un número mínim d'alumnat matriculat.

 • Objectius generals:
  • Potenciar el desenvolupament personal.
  • Enfortir la realització de noves relacions socials.
  • Aconseguir l'autorealització de les necessitats personals.
  • Aplicar a la vida quotidiana la informació rebuda per a poder resoldre els problemes que la convivència els ha pogut general al llarg de la vida adulta.
  • Metodologia:
  • El professor de cada assignatura establirà les directrius de la metodologia més convenient, tenint en compte el contingut d'aquesta. Encara que es recomana seguir els principis de l'escola activa, potenciant la participació dels alumnes en el desenvolupament de les classes, per a aconseguir que l'aprenentatge que s'aconseguisca a l'aula siga un aprenentatge instrumental, comunicatiu i emancipatori.
 • Duració:

Els estudis proposats tenen una duració de dos cursos acadèmics. El primer curs s'implanta en el 2021-2022. El segon curs es podrà completar durant el curs acadèmic 2022-2023.

 • Estructura dels estudis:

Els alumnes hauran de superar 11 assignatures de 2 crèdits i 1 taller de 3 crèdits per a obtindre el Diploma d'Alts Estudis de Psicologia en l'Edat Adulta: Sempre és temps d'aprendre. Aquells alumnes que cursen a més el seminari opcional d'Iniciació a la investigació en Psicologia: Cerca i revisió bibliogràfica, (3 crèdits) obtindrà un esment especial en el seu títol.