UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

Passeig Saludable

12é PASSEIG SALUDABLE DE LA NAU GRAN

INSCRIPCIÓ

El Passeig Saludable és un esdeveniment esportiu anual no competitiu que té com a objectiu la promoció d'un estil de vida saludable mitjançant la pràctica de l'esport. Consisteix en un bonic recorregut de 3,5 km. entre dos espais emblemàtics de la Universitat de València: la plaça Darwin del Rectorat i el Jardí Botànic, passant pels jardins de Vivers i del Túria. Participen al voltant de 1.000 persones, principalment estudiants de La Nau Gran majors de 55 anys i les seues famílies, i vol ser un punt de trobada intergeneracional.

El dia escollit per realitzar el 12é Passeig és el diumenge 2 d’octubre, a les 10 h. Enguany tenim moltes novetats, pren nota:

  • El Passeig canvia el sentit del seu recorregut: l’eixida serà a les 10 h. en el Rectorat i acabarà en el Jardí Botànic.
  • No es donaran botelles d’aigua a l’arribada per evitar l’ús de plàstics. T’animem a portar-te l’aigua que necessites des de casa.
  • A l’arribada al Jardí Botànic no es donarà esmorzar. Hi trobaràs diverses activitats culturals i podràs gaudir de la magnífica vegetació del Botànic.

El Passeig és saludable però també solidari, cada any es col·labora amb una entitat sense ànim de lucre. L'entitat beneficiària del 12é Passeig Saludable és l’associació Alanna, que té com a finalitat principal la inclusió de dones i menors en situació de vulnerabilitat, especialment dones i menors víctimes de violència de gènere.

La inscripció s’obrirà el dia 20 de juny i amb ella es rebràs una samarreta commemorativa (fins a esgotar les existències). Taxes de les inscripcions del Passeig:

  • Inscripció individual: 5,62€
  • Inscripció familiar (3 o més membres): 3,51€ per persona

 

BASES

Cada any, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Majors, es realitza l’activitat anomenada Passeig Saludable de La Nau Gran, organitzat pel Servei de Cultura Universitària i el Servei d’Esports de la Universitat de València.

1-OBJECTE:

El Passeig Saludable és una activitat intergeneracional que té com a objecte la promoció d’un estil de vida saludable (pràctica d’esport, alimentació sana i vida social activa). Ofereix un àmbit de convivència social i familiar, des del protagonisme per a les persones majors i la seua visibilitat positiva en els espais públics de València. 

A més, té un fort caràcter solidari (amb la donació econòmica d’una part de les inscripcions a una entitat sense afany lucratiu).

2-RECORREGUT:

El Passeig  és una marxa de 3,5 kilòmetres pels jardins més bonics de València. L’eixida tindrà lloc a les 10 h. en la plaça Darwin del Rectorat. Des d’ací, les persones participants s’adreçaran cap als jardins de Vivers i travessant-los baixaran al llit del riu Túria, per on caminaran durant un parell de kilòmetres. Tot seguit, la marxa pujarà al passeig de la Petxina per entrar al jardí de les Hespèrides i finalitzar al Jardí Botànic.

3-CARACTERÍSTIQUES:

3.1-La inscripció al Passeig Saludable cal fer-la a través d’un formulari específic en la Seu Electrònica UV. N’hi ha dues modalitats: la individual, amb una tarifa de 5,62 euros; i la familiar, per a tres o més persones, amb una tarifa de 3,51 euros per persona.

3.2-Totes les persones participants reben una samarreta identificativa, que es repartirà en el Centre Cultural La Nau durant les dues setmanes anteriors a la realització de l’activitat.

3.3-L’alumnat dels itineraris de La Nau Gran amb la inscripció obté 2 crèdits de lliure elecció que li són incorporats a l’expedient en finalitzar l’activitat.

3.4- El 12é Passeig Saludable se celebrarà el diumenge 2 d'octubre de 2022, a les 10 h..

3.5-L’entitat amb la qual es col·labora enguany serà l’associació Alanna que rebrà una part de la recaptació.

L’associació Alanna és una entitat no governamental sense afany de lucre que té com a finalitat principal la inclusió de dones i menors en situació de vulnerabilitat, especialment dones i menors víctimes de violència de gènere

Més informació:  Pàgina web de l’Associació Alanna

3.6-Els diners de la inscripció són considerats una donació i per tant no hi ha possibilitat de tornar-los en cap circumstància personal. Eixos diners estan destinats a despeses d’organització i per a l’aportació a l'entitat beneficiària.

4- MENORS

La inscripció en el Passeig Saludable de menors que participaran en l’activitat acompanyats per persones que no són el seu pare, mare o tutor/a legal, ha d’anar acompanyada d’una autorització signada per aquests. L’autorització cal adjuntar-la al formulari d’inscripció o enviar-la a passeig@uv.es

Autorització

5. IMATGE

En el marc del desenvolupament de l’activitat s’obtindran fotografies dels assistents que seran objecte de posterior ús per a la seua difusió als mitjans de comunicació i/o publicació en la web oficial de la Universitat de València i/o les seues xarxes socials. També és possible que s’obtinguen imatges filmades i que s’utilitzen en els mitjans audiovisuals i/o multimèdia que la Universitat té en l’actualitat i els que poguera desenvolupar  en el futur.

Les fotografies i gravacions de menors seguiran el criteri d’obtindre plànols generals i en cap cas el menor serà identificat en elles. El pare, mare o tutor/a legal del menor autoritza la Universitat de València a l’ús, l’edició, la difusió i l’explotació sobre les imatges dels menors al seu càrrec i que participen en el Passeig, tant acompanyats per ells o per altres persones a les quals hagen autoritzat prèviament.

Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar als drets garantits en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, així com del ple respecte de les previsions específiques de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

6-PROTECCIÓ DE DADES

6.1-Finalitat del tractament:

Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en el 12é Passeig Saludable de La Nau Gran.

6.2-Responsable del tractament i dades de contacte del delegat de protecció de dades.

El tractament de les dades relacionades amb la gestió d’aquesta convocatòria és la Universitat de València.

Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València

Ed. Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

VALÈNCIA 46010

lopd@uv.es

6.3-Destinataris o categories de destinataris de les dades i països de destinació de les dades.

No estan previstes comunicacions de dades personals sense consentiment de la persona afectada. Així mateix tampoc es preveuen altres comunicacions de dades.

6.4-Termini de conservació de les dades.

Les dades dels participants es conservaran durant el termini de prescripció de les accions per responsabilitat civil de l’esdeveniment.

6.5-Drets.

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a naugran@uv.es remés des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València.

6.6-Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

6.7-Polítiques de privacitat de la Universitat de València.

Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat a:  https://ir.uv.es/yxP0Kt0