UVculturaLa Nau GranUniversitat de València Logo del portal

La Universitat de València, mitjançant el seu programa de formació per a majors de 55 anys, La Nau Gran, és membre de l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors (AEPUM) des de novembre de 2010.

L’associació està constituïda per universitats públiques i privades i per entitats amb personalitat jurídica que pretenen promoure la formació universitària per a les persones majors, i contribuir al desenvolupament cultural d’aquest col·lectiu. L’AEPUM és una associació d’interés universitari acollida al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març (BOE de 26 de març) (LODA), amb plena capacitat jurídica i d’obra, sense afany de lucre.

Compta amb més de quaranta programes com a socis, i la seua acció afecta a més de 30.000 alumnes majors de 55 anys.

Més informació a la pàgina web de AEPUM.