Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Identificació de la Seu Electrònica

La seu electrònica identifica a la Universitat de València quan es relacione per mitjans electrònics amb els ciutadans i ciutadanes i amb altres Administracions Públiques. A través d'esta seu es realitzaran les actuacions, procediments i servicis que requerisquen la identificació de la Universitat en les seues relacions amb les persones físiques i jurídiques, i amb altres Administracions Públiques per mitjans electrònics, així com aquells altres servicis electrònics respecte dels quals es decidisca la seua inclusió en la seu per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels servicis públics. La seua titularitat correspon a la Universitat de València. Els canals d'accés als servicis disponibles en la seu seran els següents: L'accés electrònic es farà directament a través d'internet i en l'adreça electrònica indicada. L'accés a través d'atenció presencial s'efectuarà en les oficines d'atenció al públic, de la Universitat de València, per mitjà dels sistemes d'atenció existents en les dites oficines.

El certificat electrònic que acredita la identitat de la Seu electrònica es pot visualitzar en:

Certificat Seu

La SEU és un portal segur certificat per GEANT SSL CA. (https://sectigo.com/cps-repository).