Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Seguretat i interoperabilitat

Seguretat de la informació

El Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat actualitza l'ENS i s'emmarca en el paquet d'actuacions urgents, adoptat el 25 de maig de 2021, per reforçar les capacitats de defensa davant a les ciberamenaces sobre el sector públic i les entitats col·laboradores que subministren tecnologies i serveis a aquest.

El primer Esquema Nacional de Seguretat vigent fins al maig del 2022, datava del 2010. Durant aquests dotze anys, el context normatiu, social i tecnològic ha patit una evolució radical. L'aprovat el maig de 2022, estableix la política de seguretat per a la protecció adequada de la informació tractada i els serveis prestats a través d'un plantejament comú de principis bàsics (7), requisits mínims (15), mesures de seguretat i mecanismes de conformitat i monitoratge per a l'administració pública, així com per als proveïdors tecnològics del sector privat que col·laboren amb l'Administració.

 

Novetats de l'ENS:

 

Entre les novetats del nou ENS hi ha la incorporació de la figura del "perfil de compliment", l'objectiu del qual és assolir una adaptació a l'Esquema més eficaç i eficient, racionalitzant els recursos requerits sense detriment de la protecció perseguida i exigible. Per al cas de les Universitats Públiques, s'ha desenvolupat un "Perfil de Compliment Específic Universitats".

 

Certificat ENS de la Universitat de València

El certificat de conformitat amb l'ENS per part de la Universitat de València és el següent:

 https://www.uv.es/websiuv/ens/CERT_ENS.jpg