Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Les oficines de registre són els llocs que utilitza el ciutadà per a presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que van dirigits a la Universitat de València. Així mateix, és el lloc que utilitza la Universitat per a registrar els documents que remet al ciutadà, a entitats privades o a altres Administracions.

Registre General de la UV

Sota la dependència de la Secretaria General el Registre General té la funció de deixar constància oficial de les sol·licituds, escrits i comunicats que rep o envia la Universitat de València.

La Universitat de València disposa d'un conjunt d'estes oficines de registre auxiliars distribuïdes per tots els seus campus.

NomAdreça/Telèfon/FaxWeb/Email/Xarxes socials
Registre General

Campus de Blasco Ibáñez

Av. Blasco Ibañez, 13. Nivell 1

46010 València (València)

963 983 324

Geolocalització

www.uv.es/registre
registre@uv.es