Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Per a navegar i buscar tràmits en la Seu no és necessari encara que s'identifique com a usuari/ària de la Seu. 

Per a realitzar una sol·licitud concreta, sí que ha d'identificar-se com a usuari/ària. Una vegada seleccionat el tràmit, li apareixeran les maneres d'autenticació:

enlightenedÉs molt important que trie la manera d'autenticació correcta segons el tipus de tràmit a sol·licitar (Estudiants, PDI, PAS, persones no pertanyents a la comunitat universitària...)

Si vosté pertany a la comunitat universitària, pot autenticar-se amb: 

 • Usuari genèric de la Universitat
 • Sistema Cl@ve (inclou Certificat Electrònic i DNIe)

Si vosté no pertany a la comunitat universitària:

 • Usuari de la Seu
 • Sistema Cl@ve (inclou Certificat Electrònic i DNIe)

  

Formes d'autenticació admeses en la Seu

En funció del nivell de seguretat que s'exigisca a cada tràmit s'hi permetrà l'accés per mitjà de diferents sistemes d'identificació. El nivell de seguretat exigit dependrà de les accions que es puguen dur a terme: registre electrònic, annexat de documentació al procediment.

L'accés a realitzar qualsevol tramitació electrònica o a "Els meus tràmits" exigeix l'autenticació bé amb usuari de la Universitat, usuari Seu o claus concertades ofertes pel Sistema Cl@ve.

Es recomana l'accés mitjançant certificat o claus concertades per obtenir el màxim rendiment de la Seu Electrònica de la Universitat. Si es fa servir l'usuari Seu, no s'accedirà a cap dada emmagatzemada a la Universitat.

En funció de la forma d'autenticació podrem realitzar unes o altres tramitacions (depenent del seu nivell de seguretat exigit) i accedirem a "Els meus tràmits" amb uns privilegis o uns altres. Si accedim amb certificat digital, veurem tots els tràmits que hem iniciat (independentment de la manera d'autenticació). Si accedim a través d'usuari d'Universitat, només accedirem als tràmits que hem iniciat amb aquesta autenticació; els iniciats amb certificat digital no els veurem.

Es preveuen tres mitjans d'accés a la Seu:

Usuari Universitat

A partir de l'usuari de la Universitat (usuari i contrasenya de correu electrònic) la comunitat universitària podrà realitzar tràmits electrònics.

Usuari Seu

Requereix que el ciutadà es registre a la Seu Electrònica. Després de la seua alta, rebrà un correu amb el seu nom d'usuari i contrasenya per poder accedir a "Els meus tràmits".

Claus concertades / certificat electrònic de sistema Cl@ve

Certificat electrònic:

Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de certificat establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per l'ACCV i segells electrònics emesos per la FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant de mica en mica.

Es podrà accedir en un futur fins i tot amb certificats electrònics d'altres països.

Claus concertades:
 • Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN): sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis, que es correspon amb el sistema PIN24H de l'AEAT.
 • Cl@ve permanent (recomanat): sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, però no il·limitada, orientat a usuaris habituals. Es correspon amb el sistema d'accés mitjançant usuari i contrasenya, reforçat amb claus d'un sol ús per SMS, als serveis de Seguretat Social. Aquest sistema serà a més el que permetrà l'accés al ciutadà a la signatura en el núvol.

Requisits

 • Per disposar de claus concertades t'has d'ENREGISTRAR
  • Si tens DNIe o certificat electrònic vigent. Directament al portal de Cl@ve (registre virtual).
  • Si NO ho tens: Anar a un Oficina de Registre (registre presencial)
 • Requisit indispensable: Estar donat d'alta al sistema Cl@ve identificació (https://clave.gob.es) i haver activat la seua clau permanent personal.

Autenticació mitjançant Cl@ve permanent

Després d'accedir verifique que està identificat a la Seu: per a això confirme que s'ha completat amb èxit el procés d'identificació electrònica a la Seu per qualsevol dels mètodes d'identificació abans descrits, feu el següent:

 • Comproveu que a la part superior dreta de la pàgina principal de la Seu electrònica figura el seu nom complet
 • Entreu a l'apartat "Zona Personal" prement sobre el seu nom al menú superior de la Seu. S'an de mostrar les seues dades personals (DNI, nom, correu...)

Es recomana l'accés mitjançant certificat per obtenir el màxim rendiment de la Seu Electrònica de la Universitat.

En funció de la forma d'autenticació podrem realitzar unes o altres tramitacions (depenent del nivell de seguretat exigit) i accedirem a "Els meus tràmits" amb uns privilegis o uns altres. Si accedim amb certificat digital, veurem tots els tràmits que hem iniciat (independentment de la manera d'autenticació). Si accedim a través d'usuari d'Universitat, només accedirem als tràmits que hem iniciat amb aquesta autenticació; els iniciats amb certificat digital no els veurem.