Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

El certificat electrònic que acredita la identitat de la Seu es pot visualitzar a:

Certificat Seu

La Seu es un portal segur certificat per GEANT SSL CA. (https://sectigo.com/cps-repository).

Recomanem la instal·lació dels següents certificats:

Els certificats també es poden descarregar directament des del portal web de l'ACCV i si té algun dubte tècnic respecte a aquesta instal·lació pot consultar els documents d'ajuda accessibles en la mateixa web.

Requisits tècnics per a accedir a la Seu: 

  • Tenir instal·lat un visualitzador de documents PDF.
  • Instal·lació de Java (es recomana l'actualització de Java 6).
  • Habilitar en el navegador web: Javascript, Cookiesi permetre finestres emergents o Pop-Ups.

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/comprueba_requisitos.jsp

NOTA. A causa de les noves mesures de seguretat dels navegadors Web, en alguns casos pot ser necessari executar el navegador web en manera administrador.
 

Identificació per a accedir a la Seu: 

Per a accedir a la seu i poder realitzar el seguiment dels tràmits realitzats, cal que els usuaris s'identifiquen per algun dels següents mètodes:

  • Certificat digital emés per una Autoritat de Certificació reconeguda en la plataforma @firma del Ministeri de la Presidència (excepte els certificats emesos per la FNMT). Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació. Tots els prestadors es troben inscrits en el registre d'autoritats de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
  • Pot trobar àmplia informació en el document Declaració de Pràctiques de Certificació de @firma a través del servei de suport de @firma o en la pàgina web: http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html
  • Usuari i contrasenya que identifica als membres de la Universitat de València (estudiants, PDI i PAS) en tots els serveis web d'aquesta.
  • Usuari registrat en la mateixa Seu. Necessari en cas de no poder accedir per algun dels mètodes anteriors (Pàgina de registre i Pàgina de recuperació de contrasenya)
  • Qualsevol mecanisme proporcionat per la plataforma Cl@ve: certificat, clau permanent, clau 24 hores.

En qualsevol cas, aquells tràmits que ho requerisquen exigiran una forma d'autorització determinada.