Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Segells electrònics de la UV

Els segells electrònics o segells d'òrgan són un tipus de signatura electrònica utilitzada per les Administracions Públiques per a identificar i autenticar una actuació administrativa automatitzada concreta.

S'entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de forma directa un empleat públic.

Els segells electrònics es basen en un certificat digital que haurà d'incloure:

  • Nombre d'identificació fiscal (de l'Administració signatària).
  • Denominació de l'òrgan o Administració.
  • Opcionalment, la identitat de la persona titular.

La Universitat de València disposa dels següents segells d'òrgan per a la identificació i autenticació d'actuacions administratives automatitzades:

 

SECRETARIA GENERAL,22-06-2020 21:21,22-06-2023 21:21,UNIVERSIDAD DE VALENCIA,22631324Z - MARIA ELENA OLMOS ORTEGA – Sello con custodio

 

GERENCIA UNIVERSITAT DE VALENCIA,23-01-2020 21:37,22-01-2023 21:37,,UNIVERSIDAD DE VALENCIA

 

VICERECTORAT INTERNALITZACIO I COOPERACIO,23-01-2020 21:35,22-01-2023 21:35,,UNIVERSIDAD DE VALENCIA

 

UNIVERSITAT DE VALENCIA,27-12-2019 11:46,26-12-2022 11:46,,UNIVERSIDAD DE VALENCIA

 

VICERECTORADO DE ESTUDIOS,17-12-2019 10:15,16-12-2022 10:15,,UNIVERSIDAD DE VALENCIA

 

REGISTRE TELEMATIC UNIVERSITAT DE VALENCIA,23-09-2019 12:56,22-09-2022 12:56,,UNIVERSIDAD DE VALENCIA

 

SERVEI DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA UNIVERSITAT DE VALENCIA,05-07-2018 15:01,04-07-2021 15:01,,UNIVERSIDAD DE VALENCIA

 

Direcció de validació dels segells: https://valide.redsara.es/valide/