Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Identificació i signatura electrònica

Sistemes d'identificació electrònica

Per a la identificació de l'usuari, la Universitat de València admet dues modalitats d'accés: a través de mecanismes propis de la UV o pels mecanismes d'accés de la plataforma Cl@ve.

Mecanismes propis de la Universitat de València

Certificat digital:

La seu electrònica de la Universitat de València admet, per a la identificació dels ciutadans, els certificats electrònics reconeguts, emesos per les següents autoritats de certificació: 

 

DNI electrònic (DNIe)

 

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació

NOTA: Els certificats emmagatzemats en targeta criptogràfica requereixen disposar d'un lector de targetes intel·ligents en el vostre ordinador. Comproveu l'apartat de requisits tècnics així com la informació de fabricant de l'aparell. 

 

Claves concertadas:

Basats en usuari / contrasenya proporcionats als usuaris de la comunitat universitària de la Universitat de València en començar a formar-ne part. És un sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.

Així mateix, i d'acord amb la LAE, la seu electrònica posa a disposició dels usuaris la possibilitat de registrar-se i adquirir un nom d'usuari i contrasenya propis de la Seu electrònica per identificar-s'hi. En aquest cas, els usuaris únicament podran efectuar tràmits electrònics en els procediments en què així s'establisca, tenint en compte els criteris de seguretat, integritat i no repudi.

 

Mecanismes de la Plataforma Cl@ve

Certificat digital:

Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el DNI electrònic i tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Per a persones jurídiques i empreses, aquesta seu admet la identificació mitjançant certificats emesos per l'ACCV i segells electrònics emesos per la FNMT. La llista d'autoritats admeses per a la identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant progressivament. 

Claus concertades:
 Cl@ve PIN 

Sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis públics electrònics. 

Cl@ve Permanent

Sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientat a usuaris habituals dels serveis públics electrònics.

 

Sistemes de signatura electrònica

Actualment la seu electrònica de la Universitat de València admet, per a la signatura electrònica, els certificats reconeguts, emesos per les següents autoritats de certificació:

DNI Electrònic

Per a la utilització del DNIe cal la instal·lació de programari i de maquinari associat, del qual es pot trobar informació a la següent adreça dependent del Ministeri d'Interior: http://www.dnielectronico.es

  Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

Si utilitzeu un certificat de l'ACCV, podeu consultar les instruccions per configurar el navegador d'internet amb el certificat d'aquesta autoritat de certificació prement en aquest enllaç.

  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Si utilitzeu un certificat de la FNMT, podeu consultar les instruccions per configurar el navegador d'internet amb el certificat d'aquesta autoritat de certificació prement en aquest enllaç.

Plataforma Cl@ve:  Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació

Aquesta llista d'autoritats admeses per a la signatura electrònica s'anirà actualitzant progressivament.