Seu Electrònica/Seu ElectrònicaUniversitat de València Logo del portal

Registre Electrònic General

El Registre Electrònic de la Universitat de València és un servei què té com a finalitat fer possible la seua utilització pels ciutadans i ciutadanes o pels propis usuaris de la Universitat, per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions que es realitzen per via telemàtica. El Registre Electrònic funciona com a registre auxiliar del Registre General d'entrada i eixida de la Universitat de València. El Registre està operatiu tots els dies de l'any, a la Seu Electrònica, durant les vint-i-quatre hores del dia, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques, de les quals s'informarà en la pròpia Seu Electrònica. Així mateix, en casos d'interrupció no planificada en el funcionament de la unitat registral telemàtica, es visualitzarà un missatge en el qual es comunique aquesta circumstància, sempre que siga possible.

Des del 20 de gener del 2022 disposem d’una Gestió Integrada de Serveis de Registre. Aquesta ens permet prestar el servei a qualsevol organisme públic, cobrint tant la gestió d’entrada i d’eixida a les oficines de la Universitat de València, com la recepció i enviament a les unitats tramitadores destinatàries de la documentació.