Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Avaries i incidències

L'aplicació d'Avaries i Incidències permet de manera senzilla i intuïtiva informatitzar les peticions de treballs de manteniment, des de la seua fase inicial fins al seu compliment, la qual cosa aconsegueix obtenir una informació bàsica per a la valoració de processos, procediments, grau de compliment i resultats.
Accés a l'aplicació