Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

Aplicació informàtica de comunicats de manteniment

L'aplicació d'Avaries i Incidències es refereix al manteniment correctiu. Permet de manera senzilla i intuïtiva informatitzar les peticions de treballs de manteniment, des de la seva fase inicial fins al seu compliment, amb el que s'aconsegueix obtenir una informació bàsica per a la valoració de processos, procediments, grau de compliment i resultats. Per a evitar innecessàries duplicitats en els comunicats, els responsables de cada espai de la UV autoritzen una sèrie de persones a introduir en l'aplicació els comunicats. En cas d'avaries o incidències, és necessari posar-se en contacte amb aquestes persones autoritzades perquè realitzen el corresponent comunicat que serà atès per l'empresa que realitza el manteniment integral.
Els autoritzats poden accedir a l'aplicació a través de: https://manteniment.uv.es