Universitat de ValènciaTechnical and Maintenance Service Logo del portal

La finalitat del contracte és el manteniment i la conservació integral dels Centres de la Universitat de València, incloses totes els seues edificacions, dependències, cafeteries, galeries de serveis, instal·lacions, urbanitzacions, jardins, aparcaments, vials, i demés serveis annexos als mateixos.
En el manteniment integral, un/a cap de manteniment i 1 ó 2 encarregats/des funcionen com a responsables al campus de les tasques del contracte. Els/les oficials/es de manteniment sota la seva direcció executen les tasques.
Per a una major efectivitat, en els contractes de manteniment s'han diferenciat lots que procuren comprendre els espais amb similars peculiaritats i / o ubicació.
La redacció dels plecs tècnics per a la seva contractació la realitza el personal tècnic del Servei. Els contractes de manteniment comprenen el manteniment conductiu, preventiu, predictiu, tècnic / legal, correctiu i modificatiu dels elements constructius (edificació), urbanització, sistemes, equips i instal·lacions.
Els corresponents plecs tècnics on figuren la totalitat de les prestacions i l'abast dels contractes són els següents: (accés mitjançant usuari UV):
Campus de Blasco Ibáñez
Campus de Burjassot
Campus de Paterna
Campus dels Tarongers - Docència i Recerca
Campus dels Tarongers - Serveis
Centres Disseminats