UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

El paper és un suport amb una llarga història a la nostra civilització i del qual seguim fent un ús intensiu ja sigui en els nostres estudis o els nostres treballs. Per a la seua fabricació, utilitzem la cel·lulosa que ens aporten els arbres, que són tallats i escorçats. Un cop mòlta la fusta es barreja amb aigua per obtenir la pasta, a la qual s'afegeixen altres additius (clor gasós, diòxid de clor, ozó,, etc) per blanquejar-la. Finalment s'emmotlla, s'allisa i s'asseca per obtenir el paper en el format i gruix desitjats.

Com haureu entès, en la fabricació de paper és per tant necessari l'ús de fustes per a l'obtenció de cel·lulosa, d'aigua, de substàncies químiques per al blanqueig així com d'energia per a l'assecatge. És per això que el paper ecològic i el paper reciclat es proposen com a alternatives per reduir l'empremta d'aigua i de carboni en l'elaboració de paper.

El paper ecològic és aquell que s'ha obtingut mitjançant un procés que ha tingut en compte criteris de cura del medi ambient. Per exemple, en el procés de blanquejament, en lloc d'utilitzar-se el clor gasós (molt contaminant), s'utilitza el diòxid de clor (segells ECF: lliures de clor elemental) o l'oxigen i l'ozó (segells TCF: totalment lliures de clor). Altres criteris que ens permeten qualificar un paper com a més o menys ecològic són el nivell d'emissions a l'aigua i l'atmosfera durant el procés de producció, el consum d'energia elèctrica i tèrmica i el tractament dels residus generats.

En el cas del paper reciclat, l'obtenció de la cel·lulosa es fa a partir de fibres ja utilitzades prèviament. És a dir, en lloc d'obtenir la cel·lulosa dels arbres, aquesta s'obté de paper recuperat i seleccionat, i no és necessari talar arbres per a la seva fabricació.

Algunes recomanacions concretes

  • Evita el consum de paper. Redueix en la mesura que sigui possible la impressió de documents.

  • Les aplicacions del paper tant a la feina quotidiana com a la publicitat són múltiples, per la qual cosa et recomanem utilitzar en tot moment papers reciclats i/o ecològics tant a casa com en una reprografia.

  • A La Tenda de la Universitat de València trobaràs material de papereria i corporatiu de la Universitat realitzat amb materials sostenibles.