UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Hi ha una àmplia gamma de productes de neteja de la llar, que si bé faciliten la neteja, estan compostos per substàncies químiques potencialment perilloses tant per a la nostra salut com per al medi ambient.
La nostra consciència sobre l'impacte ambiental dels productes de neteja és molt baixa. Una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) realitzada el 2020 va revelar que el 87% de les persones enquestades afirmava tenir-ne molt poca informació. Cuinar, netejar i altres activitats domèstiques de rutina generen nivells significatius de químics volàtils i partícules dins de la llar, fet que porta a nivells de qualitat de l'aire interior que s'assemblen als d'una ciutat molt contaminada, segons investigadors de la Universitat de Colorado Boulder, als Estats Units. Els productes químics a l'aire que s'originen dins d'una casa no romanen al seu interior: els compostos orgànics volàtils (COV) de productes com el xampú, el perfum i les solucions de neteja finalment s'escapen a l'exterior i contribueixen a la formació de partícules fines i ozó, cosa que constitueix una font  de contaminació atmosfèrica global de l'aire.


Pel que fa a la salut, les persones encarregades de netejar la llar estan exposades a agents que poden resultar nocius per a les vies respiratòries, tant d'asma com de bronquitis crònica. Diversos estudis afirmen que un 25% d'aquestes dues malalties del personal de neteja domèstica es deu a l'exposició a aquests agents.
En aquest context, és important que assumim una sèrie de recomanacions que condueixen a adquirir hàbits de neteja de la llar saludables. Diversos estudis acadèmics indiquen la importància de la neteja per a la salut mental. Netejar la nostra llar no només crema calories per l'esforç físic i evita contagis per mantenir l'atmosfera ampla, també afecta positivament la nostra salut mental.

Algunes recomanacions concretes


El portal www.hogarsintoxicos.org ens proposa una sèrie de recomanacions per a la neteja a la llar:

 • Redueix l'ús de productes de neteja amb terpens amb aroma de pi o llimona (especialment en dies d'alta contaminació per ozó a l'exterior o quan es fan servir aparells que poden incrementar la presència d'ozó dins de la casa, com ara aparells purificadors o ionitzadors de l'aire),
 • Aclarir bé amb aigua les superfícies després del rentat i també les pals de fregar i draps usats, ventilar molt bé durant la neteja i hores després d'ella.
 • Redueix la compra de productes de neteja adquirint només els que veges realment essencials. Això reduirà també la complexitat del còctel químic que es pot crear a casa.
 • Tenir els envasos ben tancats i en dependències de la casa des de les quals no poden estar causant emanacions.
 • Hi ha un creixent mercat de productes ecològics de neteja força exigents quant a no contenir certs grups de substàncies problemàtiques (com certes fragàncies sintètiques, per exemple) i que són tan eficaces o més que els més tòxics. Poden adquirir-se en ecobotigues.
 • Finalment, hi ha solucions naturals que es feien servir perfectament abans que una sèrie d'indústries creessin la falsa necessitat d'utilitzar els seus productes químics sintètics. Solucions que permeten prescindir de la compra de productes preparats. Es tracta de fer servir coses com:
  • Bicarbonat sòdic
  • Vinagre blanc o de poma
  • Llimona
  • Bòrax (aquest darrer amb alguna precaució)